:

Troz nr 940

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten TROTZ nr 940 †

Adlad 1678-09-21, introd. 1680. Utdöd 1726-06-16.

Den adliga ätten Trotz utslocknade på svärdssidan 1726 med majoren Anders Trotz. Enligt en uppgift på riddarhusstamtavlan påstod sig visserligen rådmannen och källarmästaren i Umeå Carl Gustaf Trotz, född 1744, död 1798, från vilken härstammar en ännu levande släkt med detta namn, att han tillhörde den adliga ätten, men detta kan näppeligen hava skett i god tro. Hans fader, kassören Zakarias Trotz, var nämligen icke son till någon av den adlades tre söner, ty dessa ärvdes enligt löningsfordran (RA, 20 Tom., nr 1935) av sina systerbarn.1


1At (L). 2At (Sch). 3Nb.

  • Johan Andersson Trotz, adlad Trotz till Ilandaholm i Grava socken Värmlands län. Född 1648 enl. huvudbaneret i Grava kyrka2. Gemen vid livgardet 1672-10-23. Korpral därst. 1673. Förare 1675. Sergeant 1676. Fältväbel s. å. Kaptenlöjtnant vid Västgötadals regemente s. å. 21/12. Adlad 1678-09-21 (introd. 1680 under nr 940). Kapten s. å. 23/9. Major 1703-10-19. Överstelöjtnant 1705-10-09. Avsked 1712-03-21. Död 1721-01-12 på Ilandaholm och begraven s. å. 5/3 i Grava kyrka, där hans epitafium uppsattes. Han och hans hustru testamenterade Ilandaholm 1716-03-04 till dottern Ulrika Christina, med villkor att egendomen, om hon doge ogift eller i barnlöst äktenskap, skulle tillfalla systern Anna Elisabet. Gift med Elisabet Belfrage, född 1647-12-09 i Vänersborg, död 1723 på Ilandaholm och begraven s. å. 23/2, dotter av borgmästaren Hans Befritz, adlad Belfrage, och hans 1:a fru Elisabet Segolsdotter.

Barn:

  • Anders, född 1682, troligen på bostället Halvarsbyn i Örs socken Älvsborgs län, där fadern då bodde. Gemen vid Västgötadals regemente 1697. Förare därst. 1701-03-00. Fältväbel s. å. 1/11. Fänrik 1703-04-02. Löjtnant 1705-10-08. Regementskvartermästare 1710-09-17. Kapten 1711-03-09. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-06-00. Majors karaktär 1723-04-03. Död barnlös 1726-06-16 Rangtorp och begraven i Grava kyrka. Gift med N. N., död på Ilandaholm och begraven 1727-12-24 i Grava kyrka
  • Hans, född 1684-10-12 på Halvarsbyn. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1704-03-25. Fänrik därst. 1709-08-27. Löjtnant 1710-06-28. Sekundkapten 1711-08-21. Premiärkapten 1712-12-24. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1716 och återinträdde i tjänst vid regementet. Död barnlös 1718-06-23 och begraven i Ny kyrka Värmlands län. Hans änka bodde 1727 i Värmland.3
  • Carl. Sergeant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1704. Fältväbel och fänrik därst. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1710-05-13. Sekundkapten vid Västgötadals regemente 1711-10-30. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Död s. å. 28/7 under fångenskapen.
  • Anna Elisabet, död 1723. Gift 1712 med kaptenen Zakarias Krönich, adlad Kröningsvärd, nr 1566, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1737.
  • Ulrika Christina, till Ilandaholm. Död där 1737 och begraven s. å. 15/5 i Grava kyrka. Gift 1720-03-10 på nämnda egendom med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Bengt Persson Tingwall, född 1690 i Värmland, död 1735 och begraven s. å. 20/4 i Grava kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: