:

Skarsholmsätten

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Svantepolk Knutssons ätt)

Svantepolk Knutssons ätt

Ätten, som i Sverige endast levde i två generationer, härstammade från en illegitim son till den danske konungen Valdemar ”sejr” och den svenske jarlen Guttorms dotter Helena, änka efter den danske stormannen Esbem Snare. Denne son, hertig Knut av Reval (född 1211 och död 1260), var far till Svantepolk Knutsson, vars förnamn tyder på mödernehärstamning från hertigarna av Pommerellen, av vilka två kusiner under 1200-talets förra hälft bar detta namn, men inga säkra uppgifter om hans mors förnamn och börd föreligger.

TAB 1

Knut av Reval, (son av Valdemar ”sejr” och en dotter till den svenske jarlen Guttorm), född 1211 och död 1260.

Barn:

TAB 2

Svantepolk Knutsson var riddare och verksam i Sverige redan 1253, då han tidigast förekommer. Namnes som riksråd från 1288 och ännu 1305. Blev lagman i Östergötland något av åren 1293—1305. Hans sätesgård var Viby, sannolikt i Östra Ryds sn, Skärkinds hd i Östergötland, och han ägde även jord i Aska, Bobergs, Dals, Finspångaläns, Hanekinds, Kinda, Memming, Skärkinds och Åkerbo hd i Östergötland, Stranda hd i Småland, Möckleby och Slättbo hd på Öland samt Vättle hd i Västergötland. Dog 1310, före 21.2. Gifte sig senast 1253 med Benedicta, som nämnes i livet senast 1261 och var dotter av Folke jarls son Sune Folkeson i äktenskap med Helena, konung Sverker Karlssons dotter, och 1244 blivit bortrövad av östgötalagmannen Lars Petersson. Fru Benedicta ägde staden Söderköping, som hon 1250 fått av sin syster drottning Katarina och jord i Norra Vedbo hdi Småland och hade i sitt sigill en kvinna med en falk i högra handen, stående på ett krenelerat tom, omgivet av tre stjärnor (HiSig 3:129).

Barn (åtminstone Ingrid och Ingegerd voro säkert födda i äktenskapet med Benedicta):

  • Ingeborg. Var död 1341. Var gift först med riddaren Johan Filipsson (Aspenäsätten), som avrättades 20.8 1280, och sedan med riddaren Tune Anundsson (Vingätten), som levde ännu 1293
  • Katarina Svantepolksdotter. Sannolikt en av de båda döttrar till Svantepolk Knutsson som ingavs i Vreta kloster 1266. Invigdes till abbedissa i Vreta kloster 12.6 1289, avgick från detta ämbete mellan 12.3 1322 och okt. 1323 och dog 29.4 1329.
  • Ingrid Svantepolksdotter. Var trolovad med sedermera danske drotsen David Torstensson (Hak) men bortrövades i mars 1288 av riddaren Folke Algotsson (Algotssönernas ätt), som med henne flydde till Norge och dog mellan 1288 och 1310. Blev nunna i Vreta kloster 9.3 1321, var abbedissa där från mellan 12.3 1322 och okt 1323 till mellan 22.2 och 16.7 1344 och dog tidigast 1350. Daterade 1310 tillsammans med system Ingegerd brev på Hermanshult i Skärkinds sn och hd i Östergötland, som hennes son Knut Folkeson bortbytte 1325. Ägde jord i Bråbo, Kinda och Åkerbo hd i Östergötland, Handbörds, N. Möre och Stranda hd i Småland samt Kållands hd i Västergötland.
  • Knut Svantepolksson. Uppträder 1296 - 1301.
  • Ingegerd Svantepolksdotter. Var 1310 gift med Bryniolf Bengtsson (Bengt Hafridssons ätt), som dog mellan 1310 och 1315. Var 1315 omgift med Mathias Thörneson (Hjorthorn, Thörne Matssons ätt), som dog mellan 1316 och 1318 och tillsammans med henne ägde jord i Aska, Bankekinds, Bråbo, Finspångaläns, Valkebo och Åkerbo hd samt Linköpings stad i Östergötland och i Närke. Hon hade som sätesgård Händelö i S:t Johannes sn, Losings hd i Östergötland och ägde jord i Bankekinds och Bråbo samt Valkebo och Åkerbo hd i Östergötland. Dog tidigast 1322 och begravdes i Linköpings domkyrka.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Sven Axelson

Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: