Stiernberg nr 1184

Från Adelsvapen-Wiki

1184.jpg


Adliga ätten Stiernberg nr 1184 †

Adlad 1689-02-19, introd. 1693. Utdöd 1694-11-06. 'Härstammade från en gammal hederlig tysk släkt, som i Gustaf Vasas tid skall hava inflyttat till Sverige.'


1SH liber caus., vol. 159, p. 1. (OA). 2At (P).

TAB 1

Nils Wolff. Bergsman, bosatt vid Salberget.

Barn:

  • Peder Nilsson Wolff. Rådman i Sala 1657. Borgmästare därst. 1678. Död 1688. Gift 1640 med Magdalena Claesdotter Berg, död 1698 vid hög ålder (enl. annan uppgift1 levde hon ännu 1707).

Barn:

  • Nils Pedersson Wolff, adlad Stiernberg, till Markie i Anderslövs socken Malmöhus län, som han fick genom sitt gifte, född 1641-10-12 i Sala. Student i Uppsala 1654-09-002. Legationssekreterare hos riksrådet friherre Sten Bielke på hans ambassad till danska, holsteinska och kursachsiska hoven 1666. Extra ordinarie historiarum et eloquentise professor vid universitetet i Lund samt tillika hovmästare för riksamiralen greve Gust. Otto Stenbocks son, greve Carl Stenbock 1668-10-03. Ord. professor i filosofi vid samma universitet 1670-12-16. Filosofie professor i Uppsala 1679-09-13. Adlad 1689-02-19 (introd. 1693 under nr 1184). Universitetsbibliotekarie i Uppsala 1689-03-04. Död där 1694-11-06 och slöt själv på svärdssidan sin adl. ätt samt ligger begraven i Anderslövs kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han gjorde såsom student en utrikes resa i sällskap med tvenne unga herrar Gyllenadler, varunder han förvärvade sig en synnerlig färdighet i franska, italienska, spanska, portugisiska, tyska och holländska språken. Antogs efter återkomsten till handledare i studier för statssekreteraren Edm. Gripenhielms söner. Satte sig år 1675, vid danskarnas inbrott i Skåne, i säkerhet i Malmö, lämnande all sin egendom i sticket och brukades därpå av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören friherre Fab. von Fersen i åtskilliga angelägna kommissioner. Uppsatte 1677 förslaget till danska lagens och rättegångens avskaffande i Skåne, Halland och Blekinge och införandet av likhet med den svenska lagfarenheten, vilket sedan efter sliutat krig vann bifall och fullbordan. Fick 1690 sin styvdotter, Maria Horster, intagen på sitt adelskap, eftersom han själv inga barn hade och henne uti barnarätt upptagit.' Gift 1671-11-06 med Anna Jespersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lantmedikus Hans Horster, död 1657, se Tab. 2), som levde ännu 17071, dotter av Jesper Pedersson. 'Hon blev 1672 lagförd för förövad mordbrand å Rosenlunds gård i Skåne året förut, den 18 mars.'

TAB 2

Georg Horster.

Barn:

  • Hans Horster. Lantmedikus i Skåne. Död 1657. Gift med Anna Jespersdotter, som sedan fick professorn Nils Wolff, adlad Stiernberg, se Tab. 1, och hade med henne förutom nedanstående dotter tre söner, Nils, Jesper och Göran.

Barn:

  • Maria Horster, adlad och adopt. Stiernberg. Intagen på sin styvfaders adelskap 1690-09-10. Levde 1730. Gift 1691-01-30 i Stockholm med kaptenen Carl Mörner, född 1663, död 1709.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.