:

Sneckensköld nr 798

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Sneckensköld nr 798
Vapensköld för adliga ätten Sneckensköld nr 798

Adliga ätten Sneckensköld nr 798 †

Adlad 1669-07-13. †

Jakob Snäck. Blev för sina långliga, tappra och trogna tjänster under militien av drottning Christina begåvad med några gods i Viborgs län.

Barn: Jakob Snäck, adlad Sneckensköld. Överinspektor över rikskansleren, greve Magnus Gabriel De la Gardies gods och hov. Adlad 1669-07-13.. Hovråd 1674. Tillika assistensråd i Livland. Överkommissarie vid livländska armén 1677. Ekonomiståthållare 1681 över de genom reduktionen i Livland till kronan hemfallna godsen. Reduktionskommissarie i nämnda land 1684. Gift med Anna von Helmersen dotter av assistensrådet i Livland Paul Helmes, adlad Helmes, sedan von Helmersen och hans 2:a fru Anna Koje.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: