:

Ryttersköld nr 537

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ryttersköld nr

Adlad 1651-06-09, introducerad 1652. Utdöd 1681.


  • Carl Andersson, adlad Ryttersköld, till Akernäs och Änghult i Nottebäcks socken, Kronobergs län. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1644. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1648 och hade tjänat en rund tid manligen, troget och tappert. Adlad 1651-06-09 (introducerad 1652 under nr 537). Erhöll 1651-06-10 i donation hemmanen Änghult och Galtebäck i Nottebäcks socken, Kronobergs län samt Långaryd i Näshults socken, Jönköpings län, Kornstad i Ljunga socken, Jönköpings län, Skrikebo i Hults socken, Jönköpings län och Kuseberg i Ingatorps socken, Jönköpings län, allt under Norrköpings besluts villkor (KA, reduktionskoll:i akt 44 (O. A.).). Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1656. Reformerad ryttmästare vid regementet 1660. 1663. Sist major. Död 1681 och begraven i Nottebäcks kyrka först tre år efter dödsfallet eller 1684-12-14, emedan hans arvingar ej mäktade utgiva kostnaden därtill. Han kallas Reutersköld och var 1660 med vid konung Carl X Gustafs begravning. Gift med Margareta Scheringsdotter Arp i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Gorgonius Henriksson Gyllenanckar, i hans 3:e gifte, död 1628). Dotter av betalningsmannen över Värmland, rikskammarrådet Schöring Eriksson Arp, till Slädhammar, Vik och Nynäs, och Anna Olofsdotter Stengafvel, till Slåttholmen och Brunnsholm.

Barn:

  • Brita, född 1629 Brunnsholm död 1690-01-29 i Bäckaby socken, Jönköpings län och begraven 1690-02-26. Gift 1664, enligt kunglig tillstånd (RReg. (O. A.).) 1664-09-17, med sin kusin, kvartermästaren vid Smålands kavalleriregemente Anders Johansson.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: