:

Rosengrip nr 1685

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosengrip nr 1685 †

Adlad 1719-11-10, introducerad 1720. Utdöd 1740-12-10.


  • Elof Enarsson. Bonde i Rosshult i Frändefors socken, Älvsborgs län i konung Johan III:s tid.

Barn:

  • Enar Elofsson. Bonde och gästgivare i Rösshult.

Barn:

  • Torkil Enarsson Rosell, född 1607. Fälttrumpetare. Slutligen regementskvartermästare och ryttmästare i polska kriget. Död 1702 på sin gård Flicksäter i Frändefors socken. Gift på 1660-talet med Marta Lang, dotter av löjtnanten Nils Bengtsson Lang Björserud samt faster till krigskommissarien Johan Lang, adlad von Lang, och amiralitetskammarrådet Nils Lang, adlad von Lang.

Barn:

  • Elias Rosell, adlad Rosengrip, född 1671 (At (Sch.)). Soldat vid svenska livregementet till fot 1685. Rustmästare vid svenska livregementet 1688-07-01. Furir 1692-05-01. Förare 1693-09-01. Sergeant 1694-02-04. Fältväbel 1700-07-01. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Regementskvartermästare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1704-08-11. Kapten 1709-08-26. Sekundmajor 1713-07-28. Konfirmationsfullmakt såsom kapten 1715-06-03. Premiärmajor 1719-05-22. Adlad 1719-11-10 (introducerad 1720 under nr 1685). Överstelöjtnants titel 1720-01-07. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg. Död barnlös 1740-12-10 i Göteborg och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven i Frändefors kyrka, där hans vapen uppsattes (At (Sch.)). Han bevistade 1700 sjöaktionen i Kjöge bukt samt var 1711 kommenderad på Nyenska expeditionen. Gift med Helena Rytting, död 1747-02-05 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Sven Rytting och Catharina Ogilwie.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: