:

Rosencröel nr 595

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosencröel nr 595 †

Adlad 1653-08-16, introducerad 1654. Utdöd 1666.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


  • Hans Cröell. Utländsk köpsven i Viborg 1594. Rådman i Viborg. Borgmästare i Viborg 1620–1623. Död 1627. Gift 1595 med Anna Juusten i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgaren i Viborg Henrik Stråhlman, död 1592), död 1642, dotter av biskopen i Åbo Paulus Juusten, adlad av konung Johan III, och Anna Sigfridsdotter, vars fader Sigfrid Mattsson blev adlad av konung Gustaf I.

Barn:

  • Johan Cröell, adlad Rosencröel, till Juustilanjoki i Viborgs socken. Omtalas 1626 i en ärekränkningsprocess mot borgmästaren i Viborg. Dömd till döden några år senare för uppror mot stadsstyrelsen och 1634 av Åbo hovrätt ånyo sagd från livet för samma brott, men benådad. Borgmästare i Viborg 1647-09-24. Avlade borgmästared 1648-01-31. Erhöll 1650-05-02 Juustilanjoki, Leppälä och Jyrkkilä i Viborgs socken under Norrköpings besluts villkor. Adlad 1653-08-16 (introducera 1654 under nr 595). Anhöll 1654 förgäves hos konung Carl X Gustaf att få bliva burggreve i Viborg, då han såsom adelsman icke kunde kvarstå i borgmästarämbetet. Var 1658 överstelöjtnant vid Viborgs läns dragonregemente. Drog 1659 till kriget i Danmark. Avsked från regementet 1661-04-27. Död barnlös 1666 före aug. månad och slöt således själv sin adliga ätt. Han fick vid adlandet upptaga sin morfaders vapen men med den skillnaden, att på hjälmen sattes i stället för biskopshatten en rosenkvist med en gul och två röda rosor. Gift med Catharina Henriksdotter, som levde efter honom, ?dotter av slottssekreteraren Henrik Jönsson Teetgren, i hans 1:a gifte.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: