Rithfelt nr 514

Från Adelsvapen-Wiki

0514.jpg


Adliga ätten Rithfelt nr 514 †

Adlad 1650-07-27, introd. 1652. Utdöd 1714.

En släkt Rithfelt, vars manliga medlemmar voro hantverkare, förekommer under senare hälften av 1600- talet och förra hälften av 1700-talet i Västergötland (Medelplana och Ransbergs snr).


1At (KrA). 2At (P). 3At (L). 4Ridd. o. Ad. protokoll.

  • Henrik Andersson, adlad Rithfelt. Konstapel vid artilleriet. Tygskrivare därst. Kapten. Kamrerare vid artilleristaten i Pommern. Adlad 1650-07-27 (introd. 1652 under nr 514). Var major vid artilleriet i Pommern 1659 och ännu 1681.1 'Han tjänade under konung Gustaf II Adolfs och drottning Christinas tid i de ryska, livländska, preussiska och tyska krigen.' Gift med Anna Kewenbrinck, född 1609. Dotter av borgaren i Stockholm och kyrkovärden i Maria församl. därst. Antoni Hansson Kewenbrinck och Catharina Andersdotter samt syster till regeringsrådet Gert Antonison, adlad Rehnskiöld.

Barn:

  • Anders. Student i Greifswald 16572. Bevistade riksdagen 1686.4
  • Henrik, till länsgodset Riet i Pommern. Major vid översten Gust. Cruus, infanteriregemente. Avsked 1679-11-20. Död ogift strax före 1714-08-23 och var den siste av ätten3 (hans närmaste arvingar voro greve Rehnskiöld och G. Appelman).3
  • Anton. Konstapel vid artilleriet 1664. Var fänrik vid artilleriet i Wollin 1674. Löjtnant. Kaptenlöjtnant 1678-06-11. Kommenderades 1679 såsom kapten till Stettin. Major vid artilleriet därst. 1685. Död 1697-05-14 i nämnda stad. Var gift och efterlämnade en omyndig son.
  • Gerhard. Bevistade riksdagen 1682–1683.[4]
  • Anna, 'uppbrände sig själv olyckligt uti ett bränvinsbad.'
  • ?Sofia Elisabet, »välboren jungfru». Död 1691-02-12, Tuna s socken Östergötlands län.

Utan känt samband:


  • Johan Henrik Rithfelt, född omkr. 1661 i Pommern. Konstapel vid artilleriet i Stettin 1676. Styckjunkare därst. 1679. Fänrik 1684. Löjtnant 1693 med placering i Anklam. Död 1702-01-31.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.