:

Plantin

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Olof Mårtensson. Levde på 1500-talet och var rådman i Gävle.

Barn:

TAB 2

Petrus Olai Gestricius (son av Olof Mårtensson, Tab 1). Filosofie magister Skolrektor i Gävle 1570. Avsatt 1577. Kyrkoherde i Njurunda pastorat av Härnösands stift 1580. Prost över hela Medelpad. Prost och kyrkoherde i Umeå 1594. Död där 1607 och begraven i Umeå kyrka, där hans och sonen Olofs gemensamma gravsten med latinsk påskrift ses. Han blev avsatt från rektorssysslan, emedan han var motståndare till liturgiens antagande, samt hölls en tid i fängelse på Stockholms slott. Sysselsatte sig sedan med jordbruk och höll på att själv plöja i åkern, då en enspännare tillförde honom konungens fullmakt på Njurunda pastorat. Underskrev 1593 Uppsala mötes beslut. Gift med Malin Nilsdotter.

Barn:

TAB 3

Olaus Petri Njurenius (son av Petrus Olai Gestricius, Tab 2), född 1580 i Njurunda prästgård. Filosofie magister därst. 1607. Inskr. Vid universitetet i Wittenberg3 s. å. 27/10. Skolrektor i Gävle och tillika kyrkoherde i Hille pastorat av Uppsala ärkestift 16153. Kyrkoherde i Umeå 1619. Prost 1623. Död 1645-09-24 och begraven i Umeå kyrka. 'Han var sin svärfader, ärkebiskop Kenicius följaktig, då denne 1616 höll visitation i Skellefteå. Var en sorgfällig och driftig lärare. Har författat en beskrivning om Lappland, som i handskrift förvaras i Uppsala bibliotek.'. Gift 1:o med Barbro Kenicia, dotter av ärkebiskopen, doktor Petrus Kenicius och Margareta Hansdotter Gammal. Gift 2:o med Malin Zakrisdotter, dotter av kyrkoherden i Själevads pastorat av Härnösands stift Zakarias Jonsæ och Malin Engelbrektsdotter Bure, som var syster till Andreas, Jonas och Olof Bure, adliga ätten Bure.

Barn:

TAB 4

Ericus Olai Plantin (son av Olaus Petri Njurenius, Tab 3) , född på 1630-talet. Disp. i Wittenberg 1656-04-19. Promov. filosofie magister därst.3 Regementspredikant vid Rosenschantz' regemente3. Prost och kyrkoherde i Umeå 1661-11-23. Död 1688-11-07. Hans barn kallade sig Plantin. Gift 1:o med Anna Larsdotter Burman, dotter av prosten och kyrkoherden i Bygdeå pastorat av Härnösands stift Laurentius Beronis Burman och hans 1:a hustru Catharina Olofsdotter Löja. Gift 2:o med Margareta Teet.

Barn:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: