:

Pihlcrantz nr 1279

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Pihlcrantz nr 1279 †

Adlad 1693-11-13, introd. s. å. Utdöd 1722-03-17.


  • Ryttmästaren Olof Pihlcrantz och löjtnanten Georg Johan Pihlcrantz, söner till löjtnanten Anders Olofsson Pihl och Ingegärd Johansdotter, av vilka den förstnämnde redan antagit namnet Pihlcrantz, sökte 1731 förgäves bliva adlade med detta namn.
  • Peter Pihlgren, adlad Pihlcrantz. Född omkr. 1650. Ryttare vid överste Knutsdorffs regemente i Bremen 1672. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Kvartermästare därst. 1678. Kornett s. å. 5/6. Reducerad 1679. Åter kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1681-12-16. Adlad 1693-11-13 (introd. s. å. under nr 1279). Löjtnant 1695-06-20. Regementskvartermästare 1700-04-13. Ryttmästare s. å. 6/9. Majors avsked 1703-12-29. Död 1722-03-17 Solla s socken, Östergötlands län och begraven i Sjögestads kyrka, till vilken kyrka han och hans fru hava skänkt en i Thorn den 5 okt. 1703 tagen ljuskrona. 'Han visade uti kriget på 1670-talet såväl i Sverige som i de tyska provinserna goda prov på tapperhet.'. Gift 1683-12-23 Tisenhult med Catharina Brunnia (Rosenmarck), död 1722-08-26 på Solla och begraven s. å. 5/9 i koret i Sjögestads kyrka, dotter av superintendenten i Göteborg, doktor Ericus Erici Brunnius och Margareta Clo samt syster till Olof Eriksson Brunnius och Johan Eriksson Brunnius, adlad Rosenmarck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: