Palm nr 149

Från Adelsvapen-Wiki

0149.jpg


Adliga ätten Palm nr 149 †

Adlad 1615-05-10, introd. 1627. Utdöd 1644-03-09.


  • Måns Mårtensson, adlad Palm, till Lövstaholm i S:t Olovs socken Stockholms län, vilket han fick dels i förläning, dels genom byte med kronan 1624-06-24, Resitza i Kipenschi pogost i Ingermanland, Kirrumpä i Pölwe socken i Livland, som han fick i förläning 1625-10-30, samt Haga i Saltviks socken och Bastö i Geta kapellförsaml., båda på Åland. Född 1572 i Stockholm. Slottssekreterare på Närvä 1604. Fältsekreterare hos fältherren Jak. De la Gardie 1611. Häradshövding i Kexholms län s. å. 20/11. Sekreterare vid traktaten med ryska kommissarierna i Viborg 1613-07-11. Adlad 1615-05-10. Ståthållare på Novgorods slott med dess stad och län s. å. 19/7. Sekreterare vid fredstraktaten med Ryssland i Stolbova 1616-05-11–1617. Åter häradshövding i Kexholms län 1621-03-20. Kommissarie i Livland s. å. 14/7. Kammarråd 1625. Krigskommissarie i Riga 1626-08-21. Introd. 1627 under nr 121, vilket sedan ändrades till 149. Assessor i krigskollegium 1630-06-05. Häradshövding i Värmland 1635-01-05. Död barnlös 1644-03-09 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Maria kyrka i Sigtuna, där hans grav och epitafium finnas. Gift 1627-05-00 i Riga med Ebba Wildeman, till Tjusterby och Bastö, född 1608-01-14 i Viborg, död 1666-10-29 och begraven 1667-03-28 i Riddarholmskyrkan, dotter av ståthållaren Arvid Tönnesson Wildeman och Anna Hansdotter (Björnram).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.