Osenhjelm nr 1249

Från Adelsvapen-Wiki

1249.jpg


Adliga ätten Osenhjelm nr 1249 †

Adlad 1692-08-15, introd. 1693. Utdöd 1696-09-20.


1At (Sch). 2Hm

  • Per Eriksson. Smed i Extorp i Nöttja socken, Kronobergs län.

Barn:

  • Andreas Osængius, född i Extorp. Studerade vid tyska akademier på sin sedermera blivande svärfader Georgius Marci bekostnad. Disp. i Greifswald 16052. Kapellan i Annerstad och Nöttja församl. 1606. Kyrkoherde i nämnda församl. 1613 efter sin svärfader. Död 1638-06-02 och begraven under en väl uthuggen sten i Annerstads kyrka Kronobergs län. 'Han tog sitt tillnamn av ett nyttjebol under prästgården, som ännu kallas Osängen. Var en mycket driftig man samt om kyrkodisciplinen, kyrkans byggande och prydnad ganska omsorgsfull och under hans tid gjorde församlingsborna till kyrkan stora föräringar. Har ock den 1 jan. 1618 döpt Enevald Svenonis, sedermera biskop i Lund.'. Gift med Kerstin Jöransdotter, som levde 16532, dotter av2 kyrkoherden i Annerstads pastorat, hovpredikanten Georgius Marci (Jöran Markusson) och hans 2:a hustru Anna Christiernsdotter. 'Georgius Marci var först kansliskrivare, så skeppskapten, därefter skeppspräst och superintendent vid flottan, sedan konung Johan III:s hovpredikant samt slutligen 1595-01-08 kyrkoherde i Annerstad. Torpa och Nöttja, vilket pastorat konungen därjämte tillade honom och hans bröstarvingar i evärdeliga tider, så länge någon finnes som prästämbetet förestå kan. Och som hans barn med fem hustrur dogo i ungdomen, utom tre döttrar, varav en blev gift med Ossængius, så har pastoratet sedan dess merendels innehafts av Osængii avkomlingar, varå de 1750 den 16 nov. erhöllo konung Fredrik I:s stadfästelse, vilken rättighet blev den 15 april 1767 inskränkt inom Osængiska namnet.' Genom k. resolution 1877-06-15 upphävdes pastoratets ärftlighet.

Barn:

  • Josef Oos, adlad Osenhielm, född 1620-01-25, yngst av fyra bröder. Soldat 1641. Fänrik under ett regemente småländska dragoner 1645-05-30. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1656. Kapten vid halländska dragonregementet 1657-05-14. Major vid Smålands dragonregemente 1658. Avsked 1661. Stod sedan från 1663 som reformerad vid Kronobergs regemente. Överstelöjtnant för en bataljon knektar i danska kriget 1676. Kommendant på Karlshamns kastell 1677-03-17. Avsked s. å. 17/1. Kommendant i Kalmar s. å. 10/12. Adlad 1692-08-15 (introd. 1693 under nr 1249). Död 1696-09-20 i Kalmar och slöt själv på svärdssidan sin adl. ätt samt begraven i Kalmar stads kyrka, där hans vapen uppsattes. Han bevistade åtskilliga vackra krigsaktioner i polska, tyska och danska krigen. Gift med Ingrid Haraldsdotter Trolle, död 1705-04-01 i Kalmar, dotter av kronobefallningsmannen i Sunnerbo härad i Småland Harald Trolle.

Barn:

  • Vendela, född 1663, död 1719 och begraven i Vittaryds kyrka Kronobergs län. Gift 1:o med rektorn vid Växjö skola, mag. Christian Bengtsson Hammar. Död 1708. Gift 2:o med prosten och kyrkoherden i Vittaryds pastorat av Växjö stift Jonas Nicolai Fagræus, i hans 2:a gifte [gift 1:o 1689-11-06 med Elin Forshelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Vittaryd, häradsprosten Petrus Rubenius, född 1641-10-23 i Vittaryds prästgård, död där 1688-04-28), född 1651-12-07 i Drakeryd i Hångers socken, Kronobergs län, död 1710-10-06 i Vittaryds prästgård, dotter av hovprästen Jonas Forshelius och Christina Larsdotter] 2, född 1651-08-00, död 1731-10-23 i Vittaryds prästgård.
  • Christiern, född 1667-08-22. Fänrik vid Kronobergs regemente 1692-03-14. Död ogift 1696-02-23 samt begraven i Kalmar kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • Maria, död 1700. Gift med fänriken Carl Falck, begraven i Sjögestads kyrka Östergötlands län, där hans gravsten finnes.1 'Hon kallades för sin skönhet Kalmar ros. Lockade en garnisonssoldat till lägersmål med sig och kastade fostret i slottsgraven. Dömdes därför till döden, men då, kort före det exekutionen skulle ske, konung Carl XI, som då vistades i Kalmar, blev övertalad att se henne, blev han så intagen av hennes fägring, hennes vackra röst och hennes färdighet att därjämte spela sorgliga toner på en medhavd luta, att han gav henne nåd och restitutio lamæ, varefter hon blev gift med en artillerilöjtnant Falck.'
  • Anna. Gift med kronobefallningsmannen i Östra och Västra härad av Jönköpings län Lars Kjellman (stamfader för släkten von Löwenadler).
  • Marta. Gift med länsmannen i Nöttja socken, Nils Runevald, boende på Bonsarp.
  • Sara, död 1698 och begraven s. å. 1/11 i Vårdsbergs socken, Östergötlands län. Gift med Johan Peter (Simon?) Grubbenhielm, död 1707. Deras jämte några andras namn stå på en tavla i Vårdsbergs kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.