:

Offerman el von Opfern nr 1122

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten OFFERMAN eller VON OPFERN nr 1122 †

Adlad 1687-11-14, introd. 1689. Utdöd 1717.


1At (Sch). 2Lk.

  • Offerman. 'Underlöjtnant vid svenska amiralitetet vid år 1644 under amiral Ankarhjelms kommando i danska kriget samt förhöll sig i de då förefallande aktioner väl och manligen.'

Barn:

  • Johan Offerman. Skeppare och handlande i Göteborg. 'Han tillskyndade staden genom sin förfarenhet i navigationen och utrikes handel en märklig förmån.'. Gift med Anna Hagemeister, död 1684, dotter av rådsherren i Stralsund Albrecht Hagemeister. [1]

Barn:

  • Johan Offerman, adlad Offerman, men skrev sig von Offern, född i Göteborg. Drottning Christinas landssekreterare och bokhållare vid hennes taffelgods i Pommern 1660-12-00. Sedan landskamrerare och sist räntmästare. Adlad på drottning Christinas rekommendation 1687-11-14 (introd. 1689 under nr 1122). Svensk hauptman över amten Loitz, Verchen och Lindenberg. Död 1705 och begraven i släktens gravkor i S:t Nikolai kyrka i Stralsund.1 Hans barn ändrade namnet till von Opfern. Gift 1:o 16631 med Catharina Bahr, död 16791, dotter av stadskamreraren i Stralsund, doktor Benedictus. Bahr samt syster till stadsmajoren Henrik Bahr, adlad von Bahr. Gift 2:o med Helena Müller, dotter av furstl. eutinska rådet och kanonicus Paul Müller, död 16841. Gift 3:0 16861 med Gertrud Jäger, född 1659-04-02, död 1719-04-00, dotter av regeringsrådet Johan Jäger, adlad Jäger, nr 930, och Gertrud Wolffradt, nr 563.

Barn:

  • 1. Anna Sofia. Gift med kaptenen Johan Axel Keffenbrinck von Rehne, nr 503, i hans 1:a gifte, född 1667, död 1729.
  • 3. Gustaf Gerhard, född 1686-12-00 i Stralsund, liksom helsyskonen, död ung.[1]
  • 3. Johan Christoffer, född 1689-10-00, död ung.[ 1]
  • 3. Christina Gertrud, född 1690-05-001, död1 1774-09-26. Gift 1710 med borgmästaren i Stralsund Johan Fredrik von Zander, död 1728-06-07.
  • 3. Gustaf Bernt. Löjtnant vid Bremiska dragonregementet 1713-03-17. Konfirm. fullm.2 1715-01-24. Fången vid Tönningen2 1713-05-16. Död ogift 1717 i Stralsund1 och slöt ätten på svärdssidan.
  • 3. Johan Carl, född 1693. Sekundfänrik vid Elbingska infanteriregementet2. Fången vid Tönningen2 1713-05-16. Död s. å. 6/7 i fångenskap i Haderslev.[1]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: