:

Mannerberg nr 962

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannerberg nr 962 †

Adlad 1680-06-12, introducerad 1680. Sannolikt utdöd i slutet av 1700-talet.

Utgör äldre grenen av den ännu levande släkten Mose, vars medlemmar numera bruka det först vid 1800-talets början antagna namnet Morssing.

TAB 1

Petrus Petri. Komminister i Mosjö (Mosås) och Täby församling av Strängnäs stift 1616. Död 1677-11-06. Ägde, förutom andra hemman, Lund i Mosjö socken, å vilket han 1649-07-24 erhöll frihet. Gift med Brita Jönsdotter, död 1678, dotter av kyrkoherden i Mosjö (Mosås) och Täby församling av Strängnäs stift Jonas Petri och Ingeborg Jönsdotter.

Barn:

  • Johan Petersson Mose, vilket tillnamn han antog 1655 efter Mosås by. Lärjunge i Örebro skolas rektorsklass 1639. Inträdde som menig i krigstjänst 1641 samt deltog under tjänst vid svenska och tyska regementen i trettioåriga kriget. Var 1650-01-00 kaptenlöjtnant vid överste Hans Henrik Engells infanteriregemente. Kapten kort därefter. Erhöll åtskilliga hemman i Mosjö och Täby socknar i donation 1652-08-20. Konfirmerad därå 1655-10-20. Reformerad kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1653. Kompanichef vid Närkes och Värmlands regemente 1654. Garnisonerad i Krakau 1655–1657 och i Stettin 1657–1658. Major vid infanteriet samt utskriv ningskommissarie på Själland med uppdrag att uppsätta och föra befälet över en bataljon fotfolk på åtta kompanier 1658-09-13. Garnisonerad med sitt regemente i Mitau 1659-06-00. Undertecknade jämte andra ackordet om sistnämnda fästnings kapitulation och dömdes på grund därav till döden av krigsrätt i Riga 1660-03-24, men benådades. Erhöll säterifrihet Sörby 1663-07-04. Reformerad major vid Närkes och Värmlands regemente 1664-05-11. Död 1672-08-05 och begraven i Mosjö kyrka, varest hans och hans hustrus gravsten med deras uthuggna vapen finnes. Gift 1648 med Elisabet Massin, född 1624, död 1690-03-20, dotter av kaptenen i svensk tjänst Andreas Mass eller Maass från Hamburg.

Barn:

  • Johan Mose, adlad Mannerberg. Musketerare vid livgardet 1672-07-18. Pikenerare vid livgardet 1673-09-29. Förare 1674-07-14. Fältväbel 1675-10-08. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1676-10-04. Adlad 1680-06-12 (introducerad 1680 under nr 962). Erhöll faderns donerade hemman, vilka genom reduktionen hemfallit till kronan, i livstidsförläning 1683-11-23 Avsked 1700-03-07. Död våren 1720. Bevistade hela danska kriget och deltog bl a i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. 'Han var en redlig och oförtruten soldat och utmärkte sig alltid, men synnerligast i slaget vid Halmstad den 17-08-00. 1676.' Gift 1691-06-15 med Sara Kinninmundt i hennes 3:e gifte (gift 1:o (Ls.) 1672-06-18 med handlanden i Stockholm, bruksägaren Jakob Brandberg, död 1674. Gift 2:o 1676-12-28 med assessorn i reduktionskollegium Bernt Caspersson), död 1716-03-15, dotter av handelsmannen i Stockholm Hans Kinninmundt och Barbro Nyman samt syster till bergsrådet Robert Kinninmundt, adlad Kinninmundt.

Barn:

TAB 2

Carl (son av Johan Mose, adlad Mannerberg, Tab. 1), till Sörby i Mosjö socken, Örebro län. Född 1691. Student i Uppsala 1708-02-07. Musketör vid livgardet 1714-06-03. Avsked 1715-09-14. Sergeant. Död 1733. Han depenserade och förstörde ett ansenligt arv i löst och fast. (Örebro dombok 1726-07-08.) Gift 1722-03-11 med Beata Christina Berg, född 1699, död 1759-02-26 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm. 4

Barn:

  • Sara Margareta, född 1721-10-26, död ogift 1755-12-18.
  • Carl Fredrik, född 1723-05-29, död 1723
  • Fredrik Gustaf Otto, född 1725. Kanslist. Död 1770. Se Tab. 3

TAB 3

Fredrik Gustaf Otto (son av Carl, Tab. 2), född 1725-04-27. Antagen på prov i riksbanken 1756-08-25. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksbanken 1757-11-18. Utesluten från banken 1763-05-31, emedan han en längre tid avhållit sig från tjänstgöring. Kallas dock kanslist i banken ännu vid sin död (Storkyrkans i Stockholm kyrkoarkiv.). Död 1770-11-23 i Nikolai församling, Stockholm. (Storkyrkans i Stockholm kyrkoarkiv.) Gift 1756-09-07 med Johanna Margareta Wallia, dotter av jaktlöjtnanten Johan Wallius.

Barn:

  • Carl Fredrik, född 1757-12-03.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: