:

Lind i Västergötland nr 262

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten LIND i VÄSTERGÖTLAND nr 262 †

Adlad 1575, introducerad 1640. Utdöd 1643.

När överstelöjtnanten Peder Lind den 21 januari 1640 introducerades på riddarhuset, skedde detta på grund av »hans bref, daterat anno 1575 den 30 juni, av konung Johan givit». Utan tvivel var detta det frälsebrev, som utfärdades för Anders Persson Vestgöte, ur vilket utdrag, innehållande vapenbeskrivning mm, finnes i riksarkivet jämte vapenritning (RA, Biogr. V 78), ehuru där angives, att denne adlades 1575-02-00. – Rörande ättens samhörighet med adliga ätten Lind af Hageby, se denna.


TAB 1

Per Jönsson (Lind), till Gersbo eller Giärsbo(Hra.) (nu Hjärtsbo) i Tvärreds socken, Älvsborgs län. Erhöll brev på häradsrätten i Bollebygds härad (G I r.) 1552-04-30. Häradshövding i Kind 1567–1568 (M.). Beseglade med bomärke i sköld, då han underskrev trohetsförsäkran till hertig Johan (Hra.) 1568-08-16.

  • Barn (M.):
  • Anders Persson Lind (Västgöte) till Giärsbo samt Gerum i Gerum socken, Skaraborgs län. Adlad av konung Johan 1575-06-30 (i febr. ?). Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (Hra.) med tillägget »till Gäsbo». Var fogde i Vartofta härad halva 1586. Hade 1589 i livstidsförläning ett hemman i Gerums socken. Fogde på Älvsborg 1592–1595 och i Skånings härad 1596–1597. Fick 1598-08-20 Konung Sigismunds fullmakt som fogde i Åse, Viste, Kinne, Skånings och Bjärke härader, men denna utnämning godkändes ej av hertig Carl. Följde konung Sigismund till Polen och vistades i Pohlen 1600, men återkom sedermera. Bevistade Skånings härads ting 1609-02-23. Levde ännu 1621-06-29, då han sålde Giärsbo till sonen Erik Andersson (KA, reduktionskommiss. registratur 1697-01-29 (OÄ.).), men torde hava dött snart därefter (säkert före 1632) [Al]. Gift 1:o omkring 1564 med Brita Håkansdotter, som levde 1575, dotter av fogden Håkan Andersson (Hök) till Tubbetorp, som fick sköldebrev 1545, i hans 2:a frälse gifte. 2:o före 1586 med Margareta Eriksdotter, som levde 1621, dotter av Erik Pedersson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck) och hans 2:a fru Brita Bagge (af Berga, nr 118).

Barn:

  • 1. Anders Andersson, till Gerum. 1. Erik Andersson Lind. Se Tab. 2. 1. Kerstin Andersdotter, levde 1642. Gift 1:o 1597-11-09 på Gerum (morgongåvobrev 1597-11-10) (SH, liber caus. vol. K9 (OA.).) med Jöran Jönsson, till Silatorp, död före 1614-02-00. 2:o med Johan Håkansson.
  • 2. Brita Andersdotter, levde 1666. Gift med sin frände Christoffer Månsson (Lilliehöök af Gålared och Kolbäck, nr 66) i hans 2:a gifte.
  • 2. En dotter. Gift med Olof Nilsson.

TAB 2

Erik Andersson Lind (son av Anders Persson Lind, Tab. 1), till Fänestad i Forsheda socken, Jönköpings län, som han erhöll med sin hustru, och Giärsbo i Tvärreds socken, Älvsborgs län, som han köpte av fadern 1621, mm. Ursäktade sig att han för ålder och sjuklighet icke kunde komma till riksdagen 1640 (Ridd. o. Adelns protokoll 1640.). Levde ännu 1642. Han sålde 1604-11-05 med samtycke av sin hustrus moder, sin hustru och hennes broder Per Persson till Sjögeryd, gården Kalvamo i Algutsboda socken, Kronobergs län till Jöran Månsson Stierna till Bolmsö för att kunna återlösa faderns sätesgård Giärsbo, som denne pantsatt till sin hustrus kusin Knut Nilsson till Gälared (UBP (M).), samt 1625-06-20 Herstahult mm i Ydre härad till Bengt Lindormsson Bock till Malma. Gift före 1604 med Anna Persdotter, dotter av (M.) Per Persson (halvhjort) till Sjögeryd och Anna Nilsdotter.

Barn:

  • Peder Lind, till Giärsbo. Introducerad 1640-01-21 under nr 262 med namnet Lind i Västergötland. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1640-03-08. Död barnlös före 1643-05-00, (ty genom k. brev 1643-04-12 beviljades hans änka nådår och begravningshjälp. [RReg. (OA)]) och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Barbara Anna von Hyttern (von Höten), vilken ägde Giärsbo ännu 1660. (Hs.)
  • Edla Lind, till Svensås i Holtsljunga, socken Älvsborgs län, levde 1653. Hon blev vid lagmanstinget i Bogesund 1630-06-05 fullständigt friad från ett rykte om sedlighetsbrott med brodern och barnamord 1626, vilket en landbo och hans hustru av arghet utspritt. (G. Djurklou, Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordebok.)
  • Brita Lind, till Svensås, levde 1653.
  • Kerstin Lind, namnes 1628 [(G. Djurklou, Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordebok.)].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: