:

Lilliecrona nr 34

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliecrona nr 34 †

Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1686. Utdöd 1687-04-24.


  • Gustaf Lilliecrona (son av Casper Kenig, adlad Lilliecrona, se adliga ätten Lilliecrona, Tab. 1), till Liljendal i Pernå socken i Nylands län i Finland samt Lövstaholm i S:t Olofs socken, Stockholms län. Född 1623-10-10 Kiholm. Student i Uppsala 1639-05-18. Hovjunkare 1647-02-29. Kavaljer i drottning Christinas svit 1655, när hon kom till Italien. Kommissarie vid traktaten med kosackernas fältherre Chmielinsky 1657. Resident i Danmark (Ak.) 1662-07-10. Landshövding i Viborgs län 1674-06-16 men tillträdde ej. Envoyé till Danmark (Ak.) 1675-06-14. Rappelerad 1675-12-07. Landshövding i Kronobergs län 1676-08-10 i Uppsala län 1679-10-22 och i Närke och Värmlands län 1681-03-29. Vice lantmarskalk vid 1682 års riksdag under greve Fab. Wredes sjukdom. Kansler vid Lunds universitet 1685-03-01. Kungligt råd och president i kammar- och kommerskollegierna samt statskontoret 1685-09-29. Till följd därav uppflyttad 1686 i dåvarande riddarklassen under nr 34. Död (At (Sch).) ogift 1687-04-24 i Stockholm och slöt själv sin ridderliga ätt samt begraven i Lilliecronska familjegraven i Södertälje kyrka, varest hans vapen ses fram i koret till vänster om altaret. 'Han avgav till konung Carl X Gustaf en skriftlig berättelse om hela solenniteten vid drottning Christinas intåg i Rom. Berömmes mycket för sin statsklokhet och av hans brev, dem han skrev till landshövdingen Durell, under sitt ministeriella vistande i Danmark finnas några tryckta i Svenska Mercurius för augusti månad 1760.’

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: