Lerbeck

Från Adelsvapen-WikiPetter Carsten Lerbeck härstamma från en rådssläkt i Flensburg

Petter Carsten Lerbeck var född.1601 i Flensburg,Tyskland och död 1688 i Norrköping. Han var borgare i Norrköping.,hantverksborgmästare, köpman, rådman och bryggare. Flyttade till Norrköping omkring nyåret 1615, bosatte sig som en av nybyggarna på Saltängen. Han flyttade dock 1617 till Norra Kvarteret. Han hade innan flytten till Norrköping varit bosatt i Danmark. Petter Carstens var en tid anställd i den kände Petter Kruses tjänst och bodde i Stockholm. Kruse var före uthoff hertig Johans hovleverantör. Petter kom ursprungligen från Flensburg, icke särdeles långt från hansestaden Lübeck, varifrån även Kruse härstammade Han tillhörde då en av den då danska stadens mest kända rådssläkter. Sin första påvisbara kontakt med Norrköping hade Carstens 1609-12-03 då han av stadens proviantmästare kvitterade spannmål och smör för sin herre i Stockholm. Sannolikheten talar för att Petter omkring årsskiftet 1614 - 1615 beslutat bosätta sig i Norrköping och ingå kompanjonska med Uthoff. dels deltog han såsom borgare redan i seglationssäsongens öppnande i april i sjöfarten på Lübeck dels hade han gift sig och önskade skaffa sig en egen bostad, vilken på billigaste villkor fanns i staden. Petter ägde så småningom bl.a. hemman i Kvillinge Carstens var en man av gamla stammen. Han hade gjort karriär som köpman och aldrig engagerat sig djupare i politik. Han ställde sig alltid lojal mot den härskande regimen och hade först efter en lång tvekan av landshövding och regering anförtrotts det borgmästarämbete, de hellre velat besätta med en kraftkarl. 1617 befanns han ha nått en så pass god förmögenhetsställning, att man taxerade honom till två öretal, d.v.s. betydligt mer än genomsnittet Samtidigt noterade man 1/4 att han var änkling. Några betydande självständiga insatser gjorde han icke på utrikeshandelns område. Hans utländska kontakter förmedlades främst av kompanjonen. Sina första kommunala förtroendeuppdrag nådde han först ett stycke in på 1620-talet. Petter Carstens, som hos kommissorialrätten i staden 1643 sökt vinna gehör för sina önskemål av om fullmakt såsom ordinarie borgmästare, hade då av regeringen ansetts "nästan för simpel" - trots att han tillhörde en gammal framstående rådssläkt i Flensburg. Ej förrän vid Jacob Skyttes besök på rådhuset 1647-12-03 medgavs Carsten uppbära borgmästarelön - dock endast om stadens inkomster förslog härtill. gift 1620 med Christina Pommerenning (1602-1689)i Norrköping.

Dottern

källor

^Björn Helmfrid. Norrköpings Stads Historia 1568 - 1719.

^Norrköping rådhus protokoll

^Norrköpings Kyrkoböcker fbu,vbu,dbu.


Forskare Marc Hernelind