Leijonbielke nr 1173

Från Adelsvapen-Wiki

1173.jpg


Adliga ätten Leijonbielke nr 1173 död

Adlad 1689 13 /3, introd. s. å. Utdöd 1710-07-15.


  • Ingeldus Petri, född 1504. Kompastor i Råda pastorat av Skara stift i medlet av 1500-talet. Död 1577 [Hm].

Barn:

  • Petrus Ingeldi. Kyrkoherde i Hassle pastorat av Skara stift 1561. Kyrkoherde i Råda 1577. Prost 1591. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död blind 1611-05-17. Gift med Margareta Petersdotter, dotter av kyrkoherden i Sunnersbergs pastorat av nämnda stift Peter Kettilsson [Hm].

Barn:

  • Petrus Petri Gothus, född 1572. Studerade i Skara, Trondhjem och Uppsala. Var först sin faders medhjälpare några år, sedan kompastor i Mellby pastorat av meranämnda stift 1602. Kyrkoherde efter fadern i Råda 1613. Död 1652-07-09 och begraven i sina förfäders grav. Gift med Carin Andersdotter, född 1582. Död 1672, dotter av kyrkoherden i Gillberga pastorat av Karlstads stift Andreas Nikolai [Hm].

Barn:

  • Ingeld Rhodelius, född 1616 Filippi dag i Råda prästgård. Studerade i Skara och Strängnäs till 1638. Prästvigd 1640 till kaplan i Råda. Kyrkoherde därst. efter fadern 1654. Död 1687-05-25 och begraven i sina förfäders grav i Råda kyrka. Hans barn antogo namnet Rhodin. Gift 1643 med Gunilla Larsdotter, död 1688-09-27, dotter av kyrkoherden i Örslösa pastorat av Skara stift Laurentius Henrici och Helena Larsdotter [Hm].

Barn:

  • Johan Rhodin, adlad Leijonbielke, till Högen och Åsen, båda i Steneby socken Älvsborgs län. Född 1655-10-16 i Råda prästgård. Student i Uppsala 1674-02-14. Hovmästare hos riksdrotset, greve Per Brahe. Notarius publicus i Stockholm. Landssekreterare i Östergötlands län. Häradshövding över Dal 1685. Adlad 1689-03-13 (introd. s. å. under nr 1173). Ledamot av 1692 års skogskommitté i Älvsborgs län. Död barnlös 1710-07-15 och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven i Råda kyrka, där hans gravsten finnes. Han skänkte till Steneby kyrka en dyrbar mässhake och ett altarkläde. Gift 1:o 1686-09-07 i Stockholm med Hedvig Eleonora Appelroth, som levde 1693, dotter av be- fallningsmannen Johan Bernhardsson Appelroth, adlad Appelroth, och Maria Johansdotter. Gift 2:o med Elisabet Brand i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674-10-20 med häradshövdingen Tore Olofsson, adlad Ollonberg, i hans 3:e gifte, född 1611, död 1690), född 1655-06-24, död 1716-07-14, dotter av köpmannen i Göteborg Johan Brand.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.