:

Kyllenius

Från Adelsvapen-Wiki

Anders Månsson. Arrendator på Ingareds säteri, Kölingared/P. Gift 1:o med Anna Larsdotter. Gift 2:o med okänd. fick i första giftet fyra söner och två döttrar, i det senare giftet två döttrar.

Barn i 1:a giftet:

 • Lars Kyllenius född 1673-11-02, † 1737-06-23. Se Tab. 1.
 • Ulf Kyllenius född 1685-01-10, † 1755-06-01. Se Tab. 2.
 • Anders Kyllenius född 1686, † 1741-04-26. Se Tab. 3.
 • son Kyllenius. Inspector vid Stockholm. Okänt leverne i övrigt.

Barn i 2:a giftet:

 • Anna Kyllenius född 1700, † 1764-12-06 i Eriksberg och begravd 1765-01-04 i Eriksbergs kyrka. Gift ca 1733 med Jonas Gunnari Ottonius född 1700, † 1772-06-20 i Eriksberg.
 • Ingrid Inga Andersdotter Kyllén född 1703, † 1762 i Kumla. Gift 1731-04-04 i Åker/D med bokhållaren i Ärja Anders Erik Lindblad född 1707.

TAB 1

Lars Kyllenius född 1673-11-02 i Ingareds by, Böne sn. † 1737-06-23 i Odensåker. Blev av föräldrarna lärd att läsa och skriva, därefter sänd till Skara och därifrån som vällärd gick han till Uppsala för att där försvara, magisters professur han fick, ett var om en flitig myra den andra om vänskap. Från Sala vart han kallad, rector blev i Mariestad, efter sju år blivit kyrkoherde i Odensåker där han var kvar i nästan 21 år. Gift 1712 med Helena Lechander, † 1769 i Yttersöra, Bergs sn. Källa: Retzius Svenska personverser, skriven av den avlidnes systerson M.N.L. som var trolig son till Ingrid Kyllén och Anders Lindblad.


Barn:

 • Andreas Kyllén född 1717-03-06 i Odensåker, † 1717-09-22 i Odensåker.
 • Anna Kyllén född 1718-09-21 i Odensåker, † 1719-03-01 i Odensåker.
 • Helena Maria Kyllén född 1720-05-08 i Odensåker, † 1796 Pers gård, Yttersöre i Berg sn. Gift 1741-08-07 med kyrkoherden i Sandhult Torbern Bredberg född 1702 i Hällstad, † 1766-11-01. Paret hade dubbelbröllop med brudens syster. Bröllopstalet skrivet av ryttaren i Bergs församling Paul Joakim de Frese. Källa: Retzius: Svenska personverser.
 • Brita Catharina Kyllén född 1722-01-01 i Odensåker, † 1745. Gift 1741-08-07 med prästen Jonas Marchander. Paret hade dubbelbröllop med brudens syster. Bröllopstalet skrivet av ryttaren i Bergs församling Paul Joakim de Frese. Källa: Retzius: Svenska personverser.
 • Christiana Kyllén född 1724-02-23 i Odensåker, † 1806-12-03 i Skara sfs. Gift 1754 med kyrkoherden i Nårunga Andreas Olai Mellroth.
 • Nils Kyllén född 1728-12-22 i Odensåker, † ogift i Stockholm. Auskultant vid Stockholms rådhusrätt 1754, kanslist i notariekontoret 1760-talet

TAB 2

Ulf Kyllenius född 1685-01-10, † 1755-06-01 i Nora/T. Källa: Nora RR bou F2:III år 1755 s161.Gift 1719-11-15 med Christina Lindstedt född 1702, † 1770-03-10 i Nora sn/T.

Barn:

 • Magnus Kyllenius född 1725 i Nora/T, † 1792-04-23 i Nora sfs. Tullskrivare i Nora/T. Död ogift. Källa: Nora F:3 s324 No.52. Nora RR bou.
 • Wilhem Kyllenius.

TAB 3

Anders Kyllenius född 1686, † 1741-04-26 i Ulricehamn. Rådman och handelsman från Ulricehamn. Gift 1:o 1710-06-05 i Norra Åsarp/R med Helena Sundberg † 1730-03-17 i Ulricehamn och begravd den 5 april s.å. i Ulricehamns stadskyrka, och vid begravningen fanns sju moderlösa barn. Gift 2:o med okänd. Källa: Retzius Svenska personverser: Gravskrift skriven av äldste sonen Lars Kyllén.

Barn i 1:a giftet:

 • Anna Helena Kyllén född 1715, † 1794-06-18 i Ulricehamn/P . Gift 1:o 1735-06-01 i Ulricehman/P med handlande i Ulricehamn Petter Luthman, † 1743-02-22 i Sala. Gift 2:o 1745-04-10 i Timmele sn/P med rådmannen och handlanden i Ulricehamn Sven Kullgren född 1718-09-00, † 1791-06-06 i Ulricehamn.
 • Lars Kyllén född 1711-03-17 i Ulricehamn/P. Notarie. Gift med Anna Margareta Falkenholm, prästdotter från Örby.
 • Anders Kyllén. Jägerimästare. Drunknade i Vänern. Ogift.
 • Elias Kyllén, den yngre. Uppväxt i Ulricehamn och handelsman med burskap där 1753, handelsman i Jönköping. Död barnlös. Gift 1753-09-11 med kopparslagardottern Anna C. Swedman. Källa Retzius Svenska personverser: Bröllopstal skriven av Elias Kylléns svåger.
 • Anna Catharina Kyllén född 1713, † 1718-04-18 i Ulricehamn. Gift 1732-06-04 i Ulricehamn med Sven Sylvander född ca 1700, † 1768-04-26 i Ulricehamn.
 • Jonas Kyllén född 1722, † 1783-10-11. Se Tab. 4
 • Petter Kyllén född 1730, † 1755-06-01 i Ulricehamn. Handelsbetjänt i Ulricehamn.

Barn i 2:a giftet:

 • dotter. Var någon tid i Odensåker hos sin halvbror, och kom sedan till borgmästare Carl Sylvander i Nora, samt blev gift med inspector Lindblad i Närke.

TAB 4

Jonas Kyllén född 1722, † 1783-10-11 i Lidköpings sfs/R. Handelsman. Gift 1746-03-25 i Amnehärad med Walborg Ryberg född 1708. Hennes 1:a gifte med tullnären i Amnehärad Axel Hägerström vilken tidigare varit gift med Margareta Qwist. I Bouppteckning efter Jonas Kyllén år 1783 Hova HR FII:7 s685-703 upptas som egendom: 1/8 dels skattefrälsehemmannet Hyddan i Amnehärad samt 1/8 del frälsehemmanet Lilla Otterbäcken. Änkan Walborg Ryberg har uppgivit Hyddan som hemvist vid undertecknandet av boet. Tidigare ägare av Hyddan var befallningsman Erik Lindberg.

 • Helena Christina Kyllén född 1746-10-26 i Amnehärad/R, † 1779-07-10 i Lidköpings sfs/R av barnsbörd. Gift 1771-06-18 i Södra Råda/S med Magnus Söderlind. Dopvittnen var brukspatron Hr. Anders Löfman, kyrkoherden Hr. Anders Salmenius, och Hr. Asmund Thodin, brukspatron Löfmans fru, och jungfru Stina Sundberg. Källa Amnehärad C:3 s107.
 • Anders Samuel Kyllén född 1747-12-17 i Amnehärad. Levde vid faderns död. Dopvittnen var Hr. captain Lidbeck, comministern Ekstedt, studiosus Ullqvist, Lisa Greta Lidbeck, comministern Ekstedts hustru Stina Östman, och jungfru Maria Hof. Källa Amnehärad C:3 s121.
 • Brita Catharina Kyllén född 1751-04-03 i Amnehärad, † 1752-03-26 i Amnehärad. Dopvittnen var tullnären Hr. Gyllenspetz, wälborne Hr. Kafle, fru Stina Greta Folkman, jungfru Stranman. Källa Amnehärad C:4 s27.

Av okänd härledning

 • Haqvinus Nicol. Kylinghius född ca 1643 i Kölingared i Böne, † 54 år gammal 1697-12-27. Var gymnast alumnus då han tillsattes som pedagog i Falköping 1674. Prästvigd som komminister i Hössna 1675. Gift med Elisabeth Kylander, † 1728. Dotter till kompastorn i Böne Sven Hulhtenius.
 • Claudius Andr. Kyllenius, † i juni 1690. Prästvigd 1659 till adjunkt i Acklinga, blev där suspenderad 1660 då man trodde att han "i förtid hafva tillträdt sin hustru". Nådårspräst i Timmelhed 1664, heter numera: Timmele. Komminister i Alingsås 1666, förordnad där "på försök" till pedagog 1669, men blev s.å. utan tjänst och sändes som adjunkt till Varnhem. Komminister 1671 "med stommen i Marum att bo uppå, 15 d:r silvermynt och 4 skeppor säd i lön". Han sökte flitigt transport därifrån, utan att lyckas. Gift 1660 i Acklinga. Barn: Sonen Andreas inskriven 1683 i Gbg nation i Lund, inskriven 1685 i Västgöta nation i Lund. En dotter Karin gift 1688 med Hercules son.
 • Elias Kylén den äldre som var död före 1753-09-11 i Ulricehamn.
 • Laurentius el. Lars Kyllin född 1672-05-08 på Baggekulla gård, Böne sn/P, † 1741-02-10 i Flo. Kyrkoherde. Bondeson från Baggekulla. Student i Lund 1700. Prästvigd 1705. Var adjunkt i Timmele då han om hösten 1707 flyttade till Flo. Komminister 1712. Gift med Sara Unge född 1682, † 1755-03-22 i Skara sfs. Dotter till regementspastorn Johan Unge.

Lars Kyllins Barn:

 • Brita Kyllin född 1714 eller 1717, † 1776-05-21 i Alingsås sfs. Gift 1758-02-06 i Kilanda/P med frälseinspectorn Andreas Fornander i hans 1:a gifte, född 1723 och † 1778-05-18 i Alingsås sfs.
 • Anna Catharina Kyllin född 1718, † 1790. Gift med handlande Lars Lindström i Skara.
 • Maria Kyllin född 1720. Gift 1766-11-24 i Herrljunga med Swen Persson Wallman från Alingsås född 1722.
 • Peter Kyllin född 1713, † 1771-03-16 i Flo. Kyrkoherde i Örslösa sn. Gift med Beata Catharina Björck född 1731-04-26, † 1789-10-1 i Göteborg sfs/O.

Peter Kyllins Barn:

 • Johannes Kyllin född 1751.
 • Sara Sofia Kyllin född 1754.
 • Anna Elisabet Kyllin född 1756.
 • Brita Christina Kyllin född 1758.
 • Lars Kyllin född 1761.
 • Elias Kyllin född 1763.


 • Anders Kyllin född 1724-10-18 i Flo, † 1799-10-27 i Herrljunga. Pastor i Herrljunga. Gift 1769-06-03 i Alingsås lfs med Johanna Lundbeck 1728-10-28 i Timmele sn/P, † 1799.

Anders Kyllins Barn:

 • Sara Christina Kyllin född 1758. Gift med komministern i Bitterna Haqvin Sylvén.
 • Eva Maria Kyllin född 1761. Gift med komminister P. Synnerholm i Thun.
 • Beata Johanna Kyllinfödd 1763. Gift med kronobefallningsman G. Almgren.
 • Lars Benjamin Kyllin född 1766-07-17, † 1845-03-18. Gift 1:0 1800 med Brita Rådberg född 1764, † 1832. Gift 2:o 1833 med Greta Elisabeth Frössberg född 1786. Bägge äktenskapen var barnlösa.
 • Brita Magdalen Kyllin född 1769. Gift med prosten i Hova Olof Carlander.

: