:

Klingebail nr 634

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Klingebail nr 634 †

Adlad 1651-01-22, introducerad 1655. Utdöd före 1709.

Ätten, som är mycket ofullständigt behandlad å riddarhusgenealogien, är här upptagen enligt Rf.


TAB 1

Jonas Klingebeil, adlad Klingebail, född 1598. Kvartermästare vid finska rytteriet 1627. Ryttmästare vid finska rytteriet 1629. Erhöll 1634-10-25 under ärftligt frälse Niemis gård i Jääskis socken samt 1645-12-20 på sin och sin hustrus livstid Saviniemi gård i samma (nu S:t Andreæ) socken »för det han jämte sin ryttmästarecharge för en fältkvartermästare i Livland låtit sig bruka». Major vid Karelska kavalleriregementet. Fick 1650-12-16 Saviniemi under Norrköpings besluts villkor. Adlad 1651-01-22 (sonen introducerad 1655 under nr 634). Död 1651-05-10 och begraven i Jääskis kyrka, där hans vapen uppsattes (detta finnes nu i Viborgs museum). G. 1641 på hösten på Kokenhusen (SH, liber caus. vol. 112, p. 1. (O. A).) med Catharina Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1653-07-00 (SH, liber caus. vol. 112, p. 1. (O. A).) med överstelöjtnanten Bertil Dhumb, som stupade i Tyskland), död på Saviniemi och begraven 1693-10-29 i Jääskis kyrka, dotter av ståthållaren Honorat Verdelet och Kerstin Hane.

Barn:

  • Maria Helena.
  • Emerentia.
  • Anna Elisabet, levde alla tre 1690, då de av landshövdingen Anders Lindhjelm fingo attest »att dessa jungfrur för medellöshets skull söka sig till Sverige, att där söka någon lägenhet hos gott och förnämt folk, där de kunna göra någon tjänst och uppvaktning».
  • Margareta Christina, levde änka 1712. Gift med majoren Volmar Vilhelm von Nandelstadh, av en naturaliserad men ej introducerad ätt, död 1706-01-00.

TAB 2

Jonas (son av Jonas Klingebeil, adlad Klingebail, Tab. 1). Tillträdde 1673 Saviniemi, som hans styvfader under hans omyndighet utarrenderat. Sergeant vid von Burghausens skvadron 1676. Fänrik 1677. Kapten 1678. Deltog under Carl XII:s krig i stridigheterna vid ryska gränsen, varunder fienden satte eld på hans bostad. Ino skattehemman i Nykyrka socken, så att han med hustru och barn i fem veckor måste uppehålla sig i skogen. död före 1709. Gift med Barbro Maria von Schack, som anhöll hos regeringen om understöd 1709.

Barn:

  • Barbro Sofia, vistades under stora ofreden i Stockholm, där hon 1716 kvitterat flyttningshjälp.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: