Klinckow von Friedenschildt nr 1021

Från Adelsvapen-Wiki

1021.jpg

Adliga ätten Klinckow von Friedenschildt nr 1021 †

Adlad 1682-08-10, introd. s. å. Utdöd i förra hälften av 1700-talet.

Fredrik Klinckow, adlad Klinckow von Friedenschildt (son av Brand Klinckow tab 26), född 1631 i Stralsund. Kanslist, först hos riksrådet Mattias Björnklou, sedan hos svenske residenten i Haag Harald Appelbom. Sekreterare vid fredsslutet i Oliva 1660. Assessor i Wismarska tribunalet 1663-10-01. Adlad 1682-08-10 (introd. s. å. under nr 1021). Död 1685 i Wismar. Gift med Barbara von Mevius, född 1648-01-22, dotter av vice presidenten i Wismarska tribunalet, hovrådet David Mevius, adlad von Mevius 1665-09-24, men ej introd., till Brönnchou, Baggendorf och Zarrentin, och hans 1:a fru Judit Tanck [SK].

Barn:

  • Elisabet Maria. Gift med kamreraren i Stettin Nils Palumbus.
  • Barbara Judit, död 1697. Gift med prosten och kyrkoherden i Bergen på Rügen Henrik Schneider i hans 2:a gifte.
  • Margareta.
  • Catharina Dorotea.
  • Beata.
  • Fredrik. Var 1699 i sachsisk krigstjänst. Kaptenlöjtnant vid pommerska adelsfanan 1711-09-13. Ryttmästare därst. 1712-07-25. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Inställde sig ej i tjänst efter freden. Levde 1726 i Stralsund. Gift med Ilsabe von Platen, levde änka 1736 i Stralsund.
  • Brand. Var 1699 i Hollands krigstjänst.
  • Johan Christoffer. Sergeant. Fänrik vid Stralsundska infanteriregementet 1700-06-08. Löjtnant därst. 1704-04-25. Stupade 1712-12-20 vid Gadebusch.
  • Jürgen. Fänrik vid Stralsundska infanteriregementet 1704-04-25. Löjtnant därst. Stupade 1712-12-20 vid Gadebusch.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.