:

Kleihe nr 561

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kleihe nr 561 †

Adlad 1651-11-15, introd. 1652. Utgången i Sverige.


1KrAB.

TAB 1

Johan Kleihe. Riddare och arvherre till Corowia i Ingermanland. Adlad 1613-04-10 av tyska kejsaren Mattias. Domherre i Hamburg vid år 1623.

Barn:

  • Johan Kleihe den yngre. Riddare och arvherre till Corowia. Prost i Neüenkloster i Breitenbach kanonikus eller domherre i Hamburg. Gift med Garbricht von Düring från Bremen.

Barn:

  • Schweder Didrik Kleihe, adlad Kleihe, till Corowia och Krokolia. Född på förstn. ställe. Svensk resident vid furstl. Hessen-Casselska hovet 1648-01-20. Adlad 1651-11-15 (introd. 1652 under nr 561). Regeringsråd i Bremen 1655-04-07. Resident vid kejs. hovet s. å. 1/5. President i Bremiska staten 1664-03-09. Sändebud till Holstein-Gottorp s. å. Arvkamrerare och lantmarskalk i Bremen 1666-02-08. Åter sändebud till Holstein-Gottorp 1672-08-30. Avsked 1676-05-19. Död 1681. Gift med N. N. von Haren.

Barn:

  • Bartolomeus, död 1682. Gift med Anna Catharina von Löwenfels, som sedan fick drosten von Langen.

Barn:

  • Henrik Bartold, född 1682 i Bremen. Underofficer vid garnisonsregementet i Stade 1700. Kornett vid Verdiska dragonregementet 1702-12-15. Konfirm. fullm. 1703-07-01. Löjtnant därst. 1704-12-29. Kapten1 1706-03-24. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Återkom 1714-09-00. Major 1715-11-11. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Återkom1 1718-06-19. Exspektant vid drottningens livregemente 1735. Levde ännu 1737 i Stade.

TAB 2

Schweder Didrik (son av Bartolomeus, Tab. 1). Kornett vid Verdiska dragonregementet. Konfirm.fullm. 1703-07-01. Löjtnant därst. 1704-03-17. Död s. å. i dec. Gift med Hedvig Sofia von der Lith i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Helmuth Wrangel), dotter av presidenten och lantrådet i Bremen Detlew von der Lith, arvherre till Elmelo och Fickemühlen, och Magdalena von Hackeborn samt faster till översten Niklas von der Lieth, natural. von der Lieth.

Barn:

  • Johan Filip. Levde 1723.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: