:

Ikornsköld nr 283

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ikornsköld nr 283 †

Introducerad 1642. Utdöd 1644-11-20.

Litteratur: Otto Bergströms utredning i Svenska autografsällskapets tidskrift II, h. 11 o. 12 (1896). För riktigheten av uppgiften i Svenska autografsällskapets tidskrift II, h. 11 o. 12 om ättens härstamning från Jöns Lydersson (Svinhufvud) och Hans Jönsson, som i vapnet förde ett åt höger vänt hästhuvud (Svinhuvud?), har intet bevis kunnat påträffas. (Prof. Gottfr. Carlsson.)


  • Jeppe Hansson. Bodde på Risholn (Dipl. Dalec.) i Sundborns socken, Kopparbergs län 1461-09-13 och sedan allt framgent. Domare å Kopparberget (Dipl. Dalec.) 1463-07-15– 1481-03-25.

Barn:

  • Hans Japsson (Jeppesson). Bergsman (Dipl. Dalec.) på Kopparberget 1485. Bergsfogde på Kopparberget (Dipl. Dalec.) 1491-01-06–1496-04-17 och domare på Kopparberget (Dipl. Dalec.) 1502-05-21–1505-09-21 (1506-02-28?). Bevistade herredagen i Stockholm 1504-05-00–1504-06-00 (Sb V, s. 15..). Bodde på Risholn (Brev i Sturearkivet i Danska riksarkivet.) 1506-06-12. Levde ännu (Brev i Sturearkivet i Danska riksarkivet.) 1511-07-12. Hans vapen visar ett åt höger vänt Svinhuvud. Gift 1:o med Kerstin Eriksdotter, dotter av Dalafogden Erik Bengtsson i Knive i Vika socken, Kopparbergs län och Gertrud Jönsdotter, syster (Brev i Sturearkivet i Danska riksarkivet.) till den i Dalarne bofaste riddaren Ingel Jönsson (hjorthorn). Gift 2:o med Elin.

Barn:

  • Ingel Hansson. Fogde över Dalarne 1526–1528 och 1531-03-25–1534. Blev dömd för förrädiska stämplingar mot konungen och riket samt avrättad 1534 i Stockholm. Bodde Gylle

Barn:

  • Nils Ingelsson. Fogde i övre bergslagen 1545 samt i Öster- och Västerdalarne 1546. Redogjorde för biskopslandborna i Åbo stift 1547 (Al.). Fogde i Kumogårds län 1547-02-19 (ny fullmakt 1556-03-24)–1561 samt i Björneborgs län (Al.) 1562 (tillträdde före 01-14). Fogde på Åbo slott 1562-04-29–1565 och på Örbyhus (Al.) 1566–1569, i Västerås 1573-07-22 och på Lindesberg 1576. Borgmästare i Västerås 1575–1596. Han fick, jämte brodern Ingel, donation på egendomen Ravelsberg i Vika socken, Kopparbergs län och 1573-10-06 på Bäckeby kyrkohemman (Al.) i Lundby socken, Västmanlands län. Gift med Brita Bengtsdotter, dotter av Bengt Brunsson (Forstena-släkten) och Anna Stigsdotter.

Barn:

  • Hans Nilsson. Ryttmästare för fogderyttarna i Uppland och Västmanland 1604-07-06. Fick fullmakt att antaga 600 knektar av Dalafänikorna samt att vara hövidsman för en fänika dalaknektar 1613-03-29. Erhöll förläningsbrev på flera gårdar, bland dem Ravelsberg 1613-07-23. Konfirmation på dessa förläningar 1614-08-01. Fick frälse Lerberga 1614-08-01 (SH. lib. caus. vol. 75 (OA).). Kapten 1614. Erhöll förläningsbrev Tranbygge 1615-12-08. Överstelöjtnant 1619-07-29. Kallas överste. Hans vapen, en röd ekorre i blått tält, med inskrift: Hans Nilsson till Dalby 1622, finnes i Håtuna kyrka Uppsala län. Han levde ännu i juni 1622. Hans hustru hette Margareta [Håbo dombok 1622 (OA)]

Barn:

  • Ingel Hansson. Död 1634. Gift med Anna Lennartsdotter Bååt, död 1666-08-05 Brostorp, dotter av ryttmästaren Lennart Nilsson Bååt, och Beata Drake af Hagelsrum. Hon överlevde såväl sin man som sina söner och anhöll hos drottning Christina att få brev på bergsfrälse på Ravelsberg, som hon behövde sälja för att kunna betala skulden efter sonen Lennart. Gift 2:o med ofrälse mannen Axel Johansson i Lerberga i Västra Ryds socken, Uppsala län. [SH.liber caus., vol. 75 (OA)].

Barn:

  • Carl Ekorn. Var myndig 1636. Död före 1642-04-28 [(K. A., reduktionskomm. för uppland IV, f. 687.)].
  • Lennart Ikornsköld. Blev 1642 introducerad under nr 283 med namnet Ikornsköld efter vapnet. Död 1644-11-20 i Vadstena och begraven i Vadstena 1645-02-23. Med honom utgick ätten.
  • Elisabet Ekorn, levde 1646, då hon försålde Svedjesta och Lerberga till Knut Posse [Bro dombok 1647 (OA)] [(K. A., reduktionskomm. för uppland IV, f. 687.)].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: