Holmer från Västrum

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Carl Holmer, född 1713 (åu) i Veckholms sn (Uppland); frälsekamrer på Fårbo säteri i Misterhults sn; inkom troligen till socknen med överste Åke Hammarskjöld; † 1791-02-01 på Horn, Västrums sn (änkeman, hetsig feber, 78 år gammal, källa: Genline ID 189.21.16400). Gift 1762-05-06 i Misterhults sn med änkan Helena Boræn, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1753-04-23 i Misterhult med sonen till faderns företrädare, löjtnanten Per Wijkman, född 1715, † 1757, med vilken hon fick två döttrar), född 1732-03-29 i Misterhults sn, † 1763-03-12 på Fårbo säteri, Misterhults sn (barnsäng), dotter till kyrkoherden i Misterhults pastorat, kontraktsprosten Magnus Borænius och Elisabet Askebom.

Son:

  • Erik Magnus Holmer, född 1763; sekreterare; † 1806. se Tab 2.

TAB 2

Erik Magnus Holmer, (son till Carl Holmer Tab 1), född 1763-03-10 på Fårbo säteri, Misterhults sn; sekreterare; bosatt på Horns rusthåll, Västrums sn; † där 1806-12-08, begr 14/12 (halsfluss, källa: Genline ID 189.22.36400). Gift 1792-10-04 i Västervik med änkepastorskan Maria Lovisa Hallonqvist, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1784 med kyrkoherden i Västrums pastorat Gustaf Samuel Flodin, med vilken hon fick två barn, född 1750-05-10 i Marstrands sn, † 1789-06-18 på Västrums prästgård), född 1755-04-16 i Håckla sn, † 1844-03-03 på Horn, Västrums sn (slag), dotter till amiralitetslöjtnanten David Mårtensson Hallonqvist och Barbara Catharina Brun.

Barn:

  • Carl Emil Holmer, född 1793; rusthållare; † 1837. se Tab 3.

TAB 3

Carl Emil Holmer, (son till Erik Magnus Holmer Tab 2), född 1793-08-15 på Horn, Västrums sn; rusthållare; † där 1837-12-07 av nervfeber. Gift 1820-10-31 i Västervik med jungfrun Fredrika Albertina Lybeck, född 1788-11-23 i Västervik, † 1854-05-06 i Västervik (bröstsjukdom), dotter till tullförvaltaren i Västervik Johan Lybeck och Helena Maria Myrberg.

Barn:

  • Carl Johan Magnus Holmer, född 1822-02-16 på Horn, Västrums sn; källarmästare; † 1863-03-31 i Västervik (pulsåderblödning). Gift 1861-12-27 i Västervik med Engel Johanna Sperling, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med källarmästaren Per Isak Didring), född 1818-03-07 i Västervik, † där 1865-02-17 av leversjukdom, dotter till glasmästaren Johan Abraham Sperling och Hedvig Johanna Lundberg.
  • Maria Lovisa Albertina Holmer, född 1823-03-26 på Horn, Västrums sn, † 1848-10-31 i Västervik (lungsot).
  • Paulina Sofia Holmer, född 1825-05-14 på Horn, Västrums sn.

Källor

Kyrkböcker; Linköpings Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman