Hertz nr 1548

Från Adelsvapen-Wiki

1548.jpg


Adliga ätten Hertz nr 1548 †

Adlad 1718-01-28, introd. 1719. Utdöd 1745-04-12. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Hertzenhielm.


TAB 1

Henrik Hertz. Borgmästare i Livland.

Barn:

  • Johan Henrik Herman von Hertz, född 1676. Överstelöjtnant. Död 1709. Se Tab. 2.
  • Henrik Adrian Hertz, adlad Hertz, född 1677. Major. Död 1745. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Henrik Herman von Hertz (son av Henrik Hertz, Tab. 1), född 1676. Överstelöjtnant i hannoversk tjänst. Adlad 1707 av romerska kejsaren med namnet von Hertz. Dödsskjuten 1709-09-11 vid Malplaquet. Gift med Charlotta Veronika von Schioarlz, född 1691, död 1710 i barnsäng efter sonen.

Barn:

  • Carl Henrik von Hertz, adlad Hertzenhielm, född 1710, död 1790. Se adliga ätten Hertzenhielm, Tab. 1.

TAB 3

Henrik Adrian Hertz, adlad Hertz (son av Henrik Hertz, Tab. 1), född 1677 i Ingermanland. Sekreterare hos generalen och guvernören frih. Otto Vellingk 1692. Fältväbel vid drottningens livreg, till fot 1697. Adjutant därst. 1698. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1700. Löjtnant därst, s. å. 4/12. Regementskvartermästare 1703-05-26. Kapten 1709-12-20. Konfirm.fullm. 1715-09-09. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1716-08-11. Adlad 1718-01-28/1 (introd. 1719 under nr 1548). Major 1718-09-14. Major vid Upplands ståndsdragonregemente 1719-11-02. Avsked 1721 i okt. Åter major vid Bohusläns dragonregemente 1726-06-25. Död 1745-04-12 utan söner och slöt således själv sin adl. ätt samt ligger jämte sin fru begraven i Herrestads kyrka Göteborgs och Bohus län. Gift med Henrietta Vilhelmina von Wüllen, död 1753-04-14 i Uddevalla.

Barn:

  • Ulrika, död i Stade sex år gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.