:

Gripendahl nr 1029

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gripendahl nr 1029 †

Adlad 1682-12-15, introd. s. å. Utdöd före 1726-03-14.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Leijonstierna.


1Oö. 2KrAB. 3At (RA).

  • Nils Bengtsson Figrelius, adlad Gripendahl (son av Benedictus Nicolai Figrelius, se adliga ätten Leijonstierna, Tab. 1), född 1636 i Linköping. Student i Uppsala och i Greifswald1. Kanslist i reduktionskollegium 1660-12-22. Registrator därst. 1662. Överinspektör vid salpetersjuderiet2 1674-07-01. Adlad 1682-12-15 (introd. s. å. under nr 1029). Avsked 1700-09-04. Död 1716. Gift med Emerentia Hartig3, dotter av bryggaren i Stockholm Claes Hartig och Engel Lindeman.3

Barn:

  • Nils, döpt 1676-09-26 i Stockholm Riddarholmens förs., liksom syskonen.
  • Claes, döpt 1677-11-28. Volontär vid amiralitetet 1698-08-17. Aridimästare därst. 1700-07-15. Konstapel s. å. 28/8. Avsked 1707-04-09. Fänrik vid Västmanlands regemente 1709-11-08. Sekundlöjtnant därst. 1710-10-22. Konfirm.fullm. 1717-07-30. Premiäriöjtnant 1711-12-19 (1712-10-04). Konfirm.fullm. 1717-10-25. Kaptens avsked 1719-09-30. Död ogift före 1726-03-14. Han blev fången vid Tönningen 1713, befriade sig själv ur fångenskapen 1716 och hemkom 1717-01-03. Blev 1718 vid Fredrikshall lamskjuten i vänstra armen.
  • Ingrid, döpt 1679-01-25.
  • Emerentia Charlotta, döpt 1680-04-07.
  • Salomon, döpt 1682-11-02.
  • Johan, döpt 1684-01-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: