:

Frumerie

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Martin Frumerie. Bodde från åtminstone 1616 i Leiden (Leyden) i nuvarande Nederländerna, där han omnämns i kyrkoböcker omväxlande med namnformerna Fremery, Framerie, de la Framerie och Delaframerie. Kontrakterad 19/7 1635 av Louis de Geer som reformert predikant och skollärare vid Finspångs bruk för den vallonska bruksbefolkningen, och undertecknade då sitt namn med stavningen Frumerie, vilken för den svenska släkten sedan alltid ansetts som den riktiga (namnet uttalas av släkten själv sedan länge Frumm'eri, dvs med betoning på första stavelsen). Gift 1:o med Marie Francois, död 1631. Gift 2:o 1631 2/11 med Elisabeth Sariasen Garencher, död 1665.


Barn i gifte 1:o med Marie Francois.

 • Zacharias, född 1620, död 1680. Handelsman och rådman i Arboga. Gift med Anna Lakesdotter (enl vissa källor hette hans hustru Helena Anthonydotter). Hade ett antal döttrar som hade familjer, men ingen känd vuxen son. Det finns dock en vuxen Johan Frumerie, som med sin hustru och åtminstone en av tre kända döttrar är omnämnda bland pestlik i Rya i Lindesberg år 1710. Denne torde ha varit en okänd son till antingen Zacharias eller någon av halvbröderna Josua eller Daniel.
 • Jean, född 1622, död omkring 1632.
 • Abraham, troligen död ung. Möjligen kan han ha stannat i Leiden hos släkt eller vänner. I register över nederländska kyrkoböcker finns omnämnanden av en Abraham Fremery senare under 1600-talet. Måhända det var han.
 • Marie, född 1627. Gift troligen 1654 med Abraham Couchois.
 • Elizabeth, född 1631, död 1693. Gift med bruksförvaltaren Pierre Marlier.

Barn i gifte 2:o med Elisabeth Sariasen Garencher.

 • Jean, död ung.
 • Jean, *1634, † 1689, se Tab. 2
 • Josua, *1637, † 1712, adlad De Frumerie.
 • Daniel, född 1639, skeppare och borgare i Öregrund. Från honom fanns en gren med släktnamnet Frumerie i Öregrund, som utdog 1882.
 • David, född 1641, död 1677. Målare och konterfejare. Gift med Barbro E(riks?)dotter Löök. Hade barn, men ingen son verkar ha fört släktnamnet vidare (såvida inte den oidentifierade Johan Frumerie var en okänd son till David).
 • Anna, född 1645, död 1700. Gift med Gilius de Flon


TAB 2

Jean, född 1634, död 1689. Borgmästare i Nora och Linde. Gift med Sara Margareta Pemer, dotter av Nicolaus Pemer och hans 1:a hustru Christina Erichsdochter. Från dem härstammar alla idag ännu levande grenar av släkten med namnet Frumerie.

Barn.

 • Elisabeth, född 1660, död 1661.
 • Pehr, född 1662, död 1713.
 • Johan, född 1663, död 1709.
 • Daniel, född 1664, död 1664.
 • Niclas, född 1665/66, död 1666.

: