:

Fredenstam nr 2232

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fredenstam nr 2232 †

Adlad 1815-01-11 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1875-05-28.


1 Skp.

  • Bengt Olofsson. Bonde i Västanbäck i Sollefteå socken (Västranorrl.). Död före 1687. Gift med Anna Persdotter, död före 1687 [Öä].

Barn:

  • Olof Bengtsson Beck, sedan Beckman, född 1642-03-18 i Västanbäck. Kom 1664 till Stockholm. Borgare och slaktare därst. 1674, sedan slaktareålderman, en av borgerskapets 48 äldste och kyrkovärd i Jakobs förs. i Stockholm. Död 1732-11-05 och begraven i Jakobs kyrka [Öä]. Gift 1:o 1674 med Elisabet Månsdotter i hennes 5:e gifte (gift 1:o 1653 med Abraham Larsson. Gift 2:o 1661 med Matts Eriksson. Gift 3:o 1662 med Johan Eriksson. Gift 4:o 1666 med Måns Jöransson, alla köttmånglare i Stockholm), död 1683. Gift 2:o 1684 med Christina Höök, född 1668, död 1691, dotter av slaktaren i Stockholm Nils Nilsson Höök och Kerstin Andersdotter. Gift 3:o 1692 med Catharina Roth, född 1674, död 1708, dotter av bryggaren i Stockholm Petter Roth och Maria Lund. Gift 4:o 1709 med Catharina Kerl i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1692 med skräddaren i Stockholm Johan Lohman i hans 2:a gifte, död 1708), född 1671 död 1745, dotter av tunnbindaren i Stockholm David Kerl och hans 2:a hustru Maria Schultz [Öä].

Barn:

  • 2. Nils Olofsson Beckmarck, vartill han ändrade släktnamnet. Född 1688-04-29 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1709. Korpral därst. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1712-01-28. Kornett därst. 1717-08-08. Avsked 1719-09-30. Död 1732, några månader före 5/11. Gift med Brita Loo, död änka.

Barn:

  • Olof Beckmarck, född 1721-02-23 Gräverum. Student i Uppsala 1739. Prästvigd i Klara kyrka i Stockholm 1747-05-04. Krigsmanshuspastor i Vadstena 1752-04-15. Kyrkoherde i Krigsbergs pastorat av Linköpings stift 1763-10-19. Död 1776-08-10 i Krigsbergs prästgård och begraven s. å. 18/6 [Hm]. Gift 1752-08-04 i Vadstena med Anna Elisabet Wetterling i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745 med kyrkoherden i Högby pastorat av nämnda stift Jöns Könsberg, född 1694-06-22 i Viby socken, Östergötlands län, död 1745-12-26), född 1720-05-15 i Vadstena, död 1790-11-06, dotter av inspektören vid Vadstena krigsmanshus Anders Eriksson Wetterling och Maria Andersdotter (Coyet) [Hm].

Barn:

  • Johan Julius Beckmarck, adlad Fredenstam, född 1760-06-11 i Vadstena. Student i Uppsala 1777. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1785. Tillika notarie vid Stockholms sjömanshusdirektion 1789-02-17. Kopist i nämnda expedition 1790-10-15. Kanslist i inrikes civilexpeditionen 1793-11-05. Protokollssekreterare därst. 1799-11-18. Expeditionssekreterare därst. 1805-03-01. Kanslerssekreterare vid Uppsala universitet 1806-05-14. Expeditionssekreterare i handels- och finansexpeditionen 1809. Kansliråds fullmakt s. å. 27/6. Sekreterare i Stockholms sjömanshusdirektion 1810–18161. Adlad 1815-01-11 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 18/2 under nr 2232). RNO 1825-05-11. Avsked från handels- och finansexpeditionen 18311 och från kanslerssekreterarebefattningen 18461. Död 1847-08-26 i Stockholm. Gift där 1808-10-15 med Maria Fredrika Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1784-07-28 i Lund, död 1828-12-06 i Stockholm, dotter av biskopen i Lunds stift, teol. doktor Petrus Munck och hans 2:a fru Ulrika Eleonora Rosenblad B.

Barn:

  • Mattias Julius, adelsman vid faderns död 1847, född 1809-08-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1825. Jur. filosofie examen 1827. Jur. utr. kandidat 1830. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Kopist därst. 1840-12-22. Kanslist 1842-06-11. Avsked 1874-07-14. Död ogift 1875-05-28 genom drunkning i Svartån vid Åvik nära Örebro och utgick ätten med honom.
  • Carl, född 1810-05-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1826. Hovrättsexamen 1828. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 6/12 och i kommerskollegium 1829-04-30. Notarie vid Stockholms sjömanshus 1835. Tillika kamrerare därst. 1836. T. f. kanslist i kommerskollegii fiskalskontor s. å. 9/11. Ord. kanslist därst. 1839-11-08. Vice advokatfiskals titel 1846. Sekreterare vid Stockholms sjömanshus s. å. T. f. registrator i kommerskollegium 1850-12-31 och ord. registrator därst. 1855-12-16. RVO 1868-06-03. Död ogift 1872-08-26 i Stockholm.
  • Nils Eberhard, född 1817-01-06 i Stockholm, död där 1835-02-04.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: