Fredenhielm nr 1168

Från Adelsvapen-Wiki

1168.jpg


Adliga ätten Fredenhielm nr 1168 †

Adlad 1679-03-06, introd. s. å. Utdöd 1707-03-29.


1 At (P).

  • Petrus Jonæ Gråå. Kyrkoherde först i Götlunda, sedan omkr. 1587 i Råby och Bärbo församl:s pastorat av Strängnäs stift. Kontraktsprost. Underskrev besluten i Strängnäs 1587, i Örebro 1588 och i Uppsala 1593. Död 1611 [Hm].

Barn:

  • Jonas Grau. Komminister i Runtuna församl. av Strängnäs stift på 1630-talet. Gift med Anna Persdotter Fredag, kyrkoherdedotter från Södermanland.

Barn:

  • Petrus Grau, adlad Fredenhielm, född 1634 i Runtuna kapellansgård. Student i Uppsala 1654. Disp. 1660 och pro gradu 1662. Åtföljde såsom hovmästare bröderna Carl och Gustaf Eriksson Gyllenstierna under deras vistelse i utlandet 1665–16681. President i Visby 1669-03-05. Häradshövding. Adlad 1679-03-06 (introd. s. å. under nr 1168). Drottning Hedvig Eleonoras lagman i livgedinget och Vadstena län. Död 1707-03-29 överlevande sina söner och slöt således själv sin ätt. Gift 1669-05-11 i Stockholm med Dorotea Vult, född 1652-05-12, begraven 1734-05-20 i Tyresö socken Stockholms län, dotter av körsnärsåldermannen och hovpeltereraren Elias Vult och Juliana von Kothen samt syster till ryttmästaren Gabriel Fult, adlad Lilliesvärd.

Barn:

  • Elias Julius, född 1670. Major. Dödsskjuten ogift vid Namur.
  • Per, född 1672. Överstelöjtnant. Dödsskjuten ogift i en slaktning i Tyskland.
  • Carl Gustaf, född 1674, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.