Finlaij nr 1968

Från Adelsvapen-Wiki

1968.jpg


Adliga ätten Finlaij nr 1968 †

Natural. 1755-09-23, introd. 1756. Utdöd 1786.


1NF.

  • John Finlay, av en gammal adlig släkt i Skottland, född 1684. Grosshandlare och bankir i Dublin i Irland. Död där 1737. Gift med Maren Davay, född 1697, död 1732, dotter av grosshandlaren i Dublin Ungo Walter Davay och Elisabet Davay.

Barn:

  • Robert Finlay, adlad Finlaij, född 1719-11-05 i Dublin. Var först på kontor hos grosshandlaren och fabriksidkaren Johan Tomortz i Moskva. Inkom sedan 1744 till Sverige och blev grosshandlare i Stockholm. Natural. svensk adelsman 1755-09-23 (introd. 1756 under nr 1968). Kommerseråds n. h. o. v. 1762-08-10. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1762–1772. RNO 1770-04-28. Utflyttade 1772-08-06, efter att hava gjort konkurs, och bosatte sig på en egendom vid Bordeaux i Frankrike, som han inköpt. Död barnlös 1785-09-00 i nämnda stad och slöt själv sin ätt. Han ingick med sin svåger J. Jennings ett bolag (Finlay et Jennings), som på sin tid var det mest betydande köpmanshuset i Sverige och bl. a. innehade ett flertal bruk och faktorier i Uppland, Dalarne, Norrland och Finland. Bolaget upplöstes 1761, varefter Finlaij drev affärer för egen räkning och 1762 erhöll jämte ett konsortium privilegium på den ostindiska handeln (»det tredje ostindiska kompaniet»).1SBL. Gift 1751-01-17 med Elisabet Plomgren, adlad von Plomgren, från vilken han blev skild, född 1728-06-23, död 1798-03-09 på Måstena i Bälinge socken Södermanlands län, dotter av kommerserådet Tomas Plomgren och Brigitta Christina Funck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.