:

Falkenberg af Sandemar nr 38

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Falkenberg af Sandemar nr 38 †

Grevlig 1693-06-07, introducerad 1693. Utdöd 1714-05-30.

Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre och greve Falkenberg af Sandemar (son av Conrad von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Trystorp, se adlade ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 1), greve till Sandemar i Österhaninge socken, Stockholms län, friherre till Odensviholm i Odensvi socken, Kalmar län, samt herre till Ogestad i Odensvi socken och Söderby i Österhaninge socken. Född 1646-06-05. Student i Uppsala 1655-06-00 (Um.). Kammarherre 1667-03-00. Landshövding i Södermanlands län 1678-12-24. Friherre 1687-12-24 och skulle skriva sig till Odensviholm samt blev introducerad mellan nr 82 Clerck och nr 83 Örneklou. Tillika landshövding över Södertörn 1689-03-10. Kunglig råd 1693-06-04. President i Åbo hovätt 1693-06-07. Greve 1693-06-07 (introducerad 1693 under nr 38). Tjänstgjorde som rikskammarråd vid kommersärendenas handläggning (Ak.) 1697-08-21–1697-12-17. President i Svea hovrätt 1703-12-05. Åbo akademis kansler 1704-04-12. Död ogift 1714-05-30 i Stockholm och slöt själv sin grevl. ätt samt begraven 1714-06-30 i Riddarholmskyrkan. Han stiftade 1699 (A. Rydström, Boken om Tjust, IV (1910).) Odensviholm till fideikommiss för Falkenbergska ätten, vilken egendom dock sedermera blev av hans äldsta broders sonson utbytt emot Lagmansö i Vadsbro socken, Södermanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: