Djurfelt nr 426

Från Adelsvapen-Wiki

0426.jpg


Adliga ätten Djurfelt nr 426 †

Adlad 1648-05-20, introd. 1649. Utdöd 1681-06-27.


1Sv. 2KA. (Medd. av assessor O. Adelborg. 3At (RA). 4Ridd. o. Ad. prot. 5Svea hovr. lib. caus. 1687 v. 138 p. 5(Medd. av assessor O. Adelborg).

TAB 1

Stig Arvidsson, adlad Djurfelt. Fänrik vid Västmanlands regemente1 1623. Löjtnant vid Dalregementet 16241. Kapten därst. 16281. Regementskvartermästare vid Västmanlands regemente 16311. Transp. såsom kapten till Dalregementet 16341. Avsked 1648-05-01. Adlad s. å. 20/5 (introd. 1649-02-16 under nr 426). Död 1664. Gift med Catharina Hansdotter Hane. Hon erhöll förläning på hemmanet Lilla Hernevi i Hernevi socken Västmanlands län 1682-05-03 och levde ännu 1690-03-00 på Brunby i Frösthults socken Västmanlands län, då hon säges vara vid hög ålder, i sjukligt tillstånd och stort armod.2.

Barn:

  • Christoffer, till Skedvi i Forssa socken Södermanlands län. Fänrik vid Västmanlands regemente 1653-02-00. Löjtnant därst. 1657. Kaptenlöjtnant 1670-03-22. Kapten1 1674-06-27. Död 1681-06-27 och begraven i Åkers kyrka Södermanlands län, där hans vapen uppsattes. Med honom utgick ätten, Efter hans död uppstod tvist om Skedvi mellan hans moder och Anna Catharina Transehe von Roseneck, vilken sannolikt var änka efter honom.3

TAB 2

Arvid (son av Stig Arvidsson, adlad Djurfelt, Tab. 1). Levde utan tjänst. Bevistade riksdagarna 1654, 1655, 1660 och 1668. Sjuknade under sistnämnda riksdag. Död före 1680 [4]. Gift omkr. 1660 med Helena de Palma, som levde 16875 sannolikt dotter av Åke Palm (de Palma) och Anna Rosenqvist, nr 123.

Barn:

  • Catharina. Gift efter 1683 med drängen Per Olsson i Frösthults socken.[5]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.