:

Dimborg nr 1619

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dimborg nr 1619 †

Adlad 1719-06-23, introd. 1720. Utdöd 1731-06-12.


1At (Sch). 2Hm. 3Um. 4Lå. 5Wn. 6At (P).

  • Sveno Svenonis. Var kyrkoherde i Dimbo pastorat av Skara stift 1617. Död 1633-03-04 och begraven i Dimbo kyrka, varest hans gravsten finnes [Hm]. Gift med1 Margareta Arvidsdotter.

Barn:

  • Andreas Svenonis Dimbodius, född 1627 i Dimbo prästgård. Student i Dorpat 1643-09-11 och i Uppsala 1647. Prästvigd 1648. Hovpredikant hos grevinnan Ebba Brahe. Kyrkoherde i Sunnersbergs pastorat av Skara stift 1656. Död där 1675 [Hm]. Gift 1656 med Christina Gyltbackia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i Sunnersberg, kyrkoherden Andreas Johannis Reazander i hans 2:a gifte, död 1655-11-23 i Skara),2 dotter av prosten och kyrkoherden i Medelplana pastorat av Skara stift Martinus Zachariae Gyltbackius och Helena Torstensdotter.

Barn:

  • Sven Dimberg, adlad Dimborg, född i Västergötland. Student i Uppsala 16763, i Åbo 16774 och åter i Uppsala8 1681-01-17. Resp. där 16834. Disp. pro gradu 16854. Magister s. å. 3. Därefter utrikes resor. Extra ordinarie professor 1688-10-15 samt tillika bibliotekarie vid akademien i Åbo6 1689-04-19. Professor i matematik vid universitetet i Dorpat 1690-04-28. Assessor i livländska hovrätten 1706. Lagman i Dalbo lagsaga 1718-07-18. Adlad 1719-06-23 (introd. 1720 under nr 1619). Lagman i Ångermanland och dess lappmark samt Västerbotten 1722-08-07. Avsked 1730-02-09. Död barnlös 1731-06-12 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt. 'Han var en skäligen god latinsk poet och kunnig matematikus.'. Gift 1691-07-13 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm5 med Maria Christina Jonasdotter Merling, född 167(2), död 1742-02-14 i Stockholm, dotter av rådmannen därst. Jonas Hansson Merling och Magdalena Christophersdotter von Ens (syster till kammarrådet Brynte Cronsköld).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: