:

De Corroset nr 1136

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de Corroset nr 1136 †

Natural. 1688-08-14, introd. 1689. Utdöd 1704-04-07.


1 KrAB. 2 SK. 3 Begravningsvapnet i Halmstads kyrka

  • Jacques de Corroset. Parlamentsledamot i Frankrike. Hans farfader hade blivit adlad av konung Henrik III.

Barn:

  • Jean de Corroset, natural. de Corroset, född 1639-11-09 i Paris. Page hos riksrådet greve Claes Tott 1653. Pikenerare vid tyska livregementet till fot 1656. Fänrik därst. 1659. Löjtnant 1664. Kapten 1675. Major 1685-08-05. Natural. svensk adelsman 1688-08-14 (introd. 1689 under nr 1136). Överstelöjtnant vid nämnda regemente 1696-06-08. Överste för regementet 1701-02-15 samt kommendant i Landskrona. Död där 1704-04-07 och begraven s. å. 22/4 i Landskrona kyrka, där hans epitatium funnits.1 Han slöt själv sin ätt. Gift 1:o med Barbro Elisabet Binsteurtz (Beinsturtz?), efter vilken gjordes arvskifte mellan mannen och dottern Helena 1698-01-28. 'Hon skall hava varit av katolska läran och ligger begraven i Kaggska graven i Halmstads kyrka '. (Måhända dotter till majoren Johan Beinsturtz, som blev adlad men ej tog introduktion, och Anna Elisabet de la Barre)2. Gift 2:o 1698 med Helena Falkman i hennes 2. Gifte, född 1661, död 1758-04-17 i Landskrona, dotter av kronofogden Johan Larsson och Elisabet Persdotter.

Barn:

  • 1. Otto Vilhelm, född 1677-04-21 i Stralsund. Förare vid tyska livregementet till fot. Död 1694-12-15 i Halmstad3 och där begraven.
  • 1. Maria, död ogift.
  • 1. Johan Adolf, död 17 år gammal.
  • 1. Helena Elisabet. Gift med majoren Eskil Crusebjörn, född 1670 (?), död 1723.
  • 1. Barbara, död ogift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: