:

Bohl nr 389

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bohl nr 389 †

Adlad 1646-12-10 introducerad 1650. Utdöd i Sverige.


TAB 1

Fredrik Bohle, adlad Bohl (son av furstliga pommerska hovskräddaren och borgaren Bohle i Kösslin), till Pretzlow. Född 1601-05-17 i Mitau i Kurland. Omtalas 1630 som hertigens av Pommern sekreterare. Densammes länssekreterare och arkivarie 1631. Svenskt hovråd 1640-08-25. Assistensråd hösten 1642. Adlad 1646-12-10 (introducerad 1650 under nr 389). Utnämnd att deltaga i kommissionen angående pommerska statens inrättande 1652-01-31, men entledigades såsom omistlig i regeringen från detta uppdrag 1652-03-13. Legat till riksdagen i Regensburg 1652-10-02. Kansler i pommerska regeringen. Representerade Sverige vid kretsdagen i Leipzig 1654 samt vid riksdeputationsdagen i Frankfurt a. M. 1654–1655. Död 1658-04-04 i Stettin och begraven 1658-06-10 [Bbl]. Gift (At (Sch).) 1631-11-02 med Marta Elisabet Starcke, född 1619-11-20 i Kösslin, död 1668-08-10 och begraven 1669-03-08 i S:t Marie kyrka i Alten-Stettin, dotter av borgaren i Kösslin Staffan Starcke och Anna Micrælin.

Barn:

 • En son. Militär. Följde, efter växlande tjänstgöring, svenska armén och död 1656 i Preussen. (RA (Pomeranica).)
 • Constantin, född 1637. Hovråd. Död 1675. Se Tab. 2
 • Gustaf Axel. Studerade 1657 (RA (Pomeranica).). Var kapten vid O. V. Königsmarcks kavalleriregemente i fransk tjänst 1673. Major vid O. V. Königsmarcks kavalleriregemente 1681. Överstelöjtnant 1686. Överste.
 • Stefanus. Var fänrik vid Königsmarcks kavalleriregemente 1673.
 • Carl. Var 1669 hovbetjänt hos greve Otto Vilh. v. Königsmarck. Var kapten 1681 vid regementet Royal Alsace.
 • Ännu en son. (En av sönerna född 1642-03-21.) (RA (Pomeranica).)
 • Christina. Gift med överstelöjtnanten Christoffer Fredrik Hempel av en adlad, men ej introducerad ätt.
 • Anna Margareta. Gift med överstelöjtnanten Johan von Rosenstedt av en adlad, men icke introducerad ätt, i hans 1:a gifte. (SK.)
 • Anna Sofia, död 1648-05-16 i Alten-Stettin.
 • Beata, död som spädbarn 1652-07-16.
 • Elisabet, född 1652-07-31 i Stettin, död 1667-07-05 och begraven i Alten-Stettin.

TAB 2

Constantin (son av Fredrik Bohl, adlad Bohl, Tab. 1), till Pretzlow. Född 1637-12-21. Auskultant i pommerska hovrätten 1663-05-02. Referendarie i pommerska hovrätten 1664-11-24. Hovråd. Död 1675-01-20. Gift med Sofia Elisabet Cock, som levde 1691, dotter av hovrådet och postdirektören i Danzig Christian Cock samt syster till Alexander och Joakim Christian Cock, adlade Cock.

Barn:

 • En dotter. Gift med en major Weiden.
 • Elisabet, levde änka 1738. Gift med sin kusin överstelöjtnanten Hans Gustaf von Rosenstedt.
 • Fredrik Christian, död sju veckor gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: