Arenfelt nr 768

Från Adelsvapen-Wiki

0768.jpg


Adliga ätten Arenfelt nr 768 †

Adlad 1664-12-13, introducerad 1668. Utdöd.


 • Maria Arendt, levde i början av 1600-talet.

Barn:

 • Anders Månsson, adlad Arenfelt. Tjänade sig upp från gemen 1636 (KrAB) till major vid Hälsinge regemente 1657. Överstelöjtnant 1660. Adlad 1664-12-13 (introducerad 1668 under nr 768). Överste lör regementet 1670-12-13. Kommendant i Narva 1673. Död i Narva 1673-10-09. Ägde Mårdnäs gärd i Segerstads socken, Gävleborgs län, vara han erhöll frälsefrihet 1665-07-07. Han deltog i kriget i Polen 1655–56 och kallas redan då Arenfelt. Gift med Anna Catharina von Volden från Livland i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Kommendanten Lars Persson Barn, adlad Barnsköld, ar 753, i hans 3:e gifte, född 1616, död 1703), död 1682.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1657, död 1659-12-19, i Marienburg.
 • Anders, utnämndes av fadern till underofficejrare vid Hälsinge regemente, men avskedades av överste von Wolffen, emedan den äldre var blott 11 och den yngre 8 år gammal. Voro 1681 fänrikar, den ene i fransk, den andra i holländsk tjänst.
 • Mårten, utnämndes av fadern till underofficejrare vid Hälsinge regemente, men avskedades av överste von Wolffen, emedan den äldre var blott 11 och den yngre 8 år gammal. Voro 1681 fänrikar, den ene i fransk, den andra i holländsk tjänst.
 • Anna Catharina. Gift med ryttmästaren Fritz von Knorring, som levde 1688. Hon var törst trolovad med löjtnanten Gustaf Casimir von Spandekow, som uppslog trolovningen 1674, varav föranleddes process, som avgjordes av konsistorium i Narva 1680-01-19, då von Spandekow dömdes att återställa alla gåvor han fått av henne samt dessutom till henne utgiva 200 rdr.
 • ? Dorotea Sofia, levde 1688-10-26.
 • Christoffer Otto. Fältväbel vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente (KrAB) 1699-03-11. Sekundlöjtnant 1700 . Död 1700-08-06. Gift med Agata Teodora Aminoff, levde änka 1717, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Adolf Fredrik von Brandenburg, naturaliserad von Brandenburg 1681-04-30, men ej introducerad), dotter av översten för de svenska kosackerna Esaias Aminoff, och Pelageia Gregorsdotter Skudin.
 • Salig översten Arenfelts omyndiga döttrar Maria och Dorotea omnämnas i kungliga brevet 1683-04-04 till kammarkoll., där det heter, att deras moder nyligen avlidit och att de hade oförsörjda syskon [OA].
 • Utan känt samband med stamfadern:
 • »Välborne» Carl Arenfelt, gift med Carolina Djurfelt, hade sonen Carl Leopold, född 1790-11-19 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.