:

Von Börtzell-Szuch

Från Adelsvapen-Wiki

von Bortzell-Szuch familjevapen

Inledning Baronliga ätten von BÖRTZELL - SZUCH

Börtzell adlad 1810-11-05 enligt 37 § R.F. Introd. 1811. Se sid Adelsvapen Adliga familjen Börtzell nr 2211


Barontitel given av Tszar Nicholaj II av Ryssland till Karl Knut. Därmed upphörde den gällande Svenska § 37 regeln, och samtliga familjemedlemmar bär barontiteln, enligt Rysk lag. Adoption 1927 av Marion Szuch av hans Morbror Knut Vilhelm Casimir Börtzell (se: Börtzell), på släkten Bienkowskis gods i nuvarande Ukraina. Vid den familjesammankomsten bestämdes att hans efternamn skulle ändras från Szuch till von Börtzell-Szuch. tilläggstiteln "von" användes inte av familjen i Polen, då den ansågs alltför tyskvänlig, vilket man ville undvika. Tyvärr var det ingen som rapporterade dessa ändringar till Riddarhuset i Stockholm, varvid det ställde sig omöjligt att få dessa dokument styrkta av kommande kommunistiska regimer i dessa länder, under 1950-talet. Senare svenska lagändringar gjorde det omöjligt att åter introducera familjen på Riddarhuset i Stockholm. Familjen lever därför nu vidare i Sverige såsom ointroducerad adel.

Baronätten SZUCH härstasmmar från Ungern. För att få ett logiskt sammanhang över familjebildningen, går vi först tillbaka till familjen SZUCH, därefter till von BÖRTZELL - SZUCH.


Baronliga ätten SZUCH

Familjen kommer ursprungligen från Bajkalsjöns södra del, som ligger på gränsen mellan Ryssland och Kina i Mongoliet. På 1200-talet följde med Djingis Khan som härförare och kom till Kiev 1227.

1237 var man i Pest (idag Budapest), och därifrån drog man sig norr utmed Donau floden till staden Va´c, som vi ägde till stora delar. På östra stranden anlades ett palats, ovanför staden. Detta såldes till en släkting (Baron Einantel) 1807, när familjen pga ett giftermål närstående den regerande von Haubsburgska familjen och utav denna anknytning och allas ogillande till detta, blev tvungna att lämna Ungern. Familjen stavade sitt namn i Ungern Schuch, vilket sedermera den gren som flyttade till Polen ändrade till Szuch, pga språklig anledning. Familjen Szuch har en egen vapensköld.

Jag har försökt få kontakt med Ungerska myndigheter för att försöka spåra familjens historia i Ungern, men jag har inte fått någon kontakt. Kan bero på språkliga problem, då inte många kan Engelska, och jag kan ingen Ungerska.


3 bröder flyttade åt var sitt håll från Ungern 1807. Jag har bara namnet på den som flyttade till Polen, Frans Schuch. En flyttade till Schweiz, och den har vi tappat all kännedom om. Jag har försökt att spåra den grenen av familjen genom arkivforskning, men inte lyckats hitta något spår. En flyttade till Tyskland, och där lever släkten ännu kvar. Man har en person som har varit musiker, och står staty i Dresden (Ignaz Schuch) enligt min Far. En vingård bär också vårt namn i Rehn, och en fabrik som tillverkar kontaktorer och annan elektrisk utrustning, Sprecher & Schuch.

Ignacy Julian (TAB 4:1) innehade ett hedersmedborgarskap i Ungern.

Vid efterforskningar måste man vara försiktig, då namnet Schuch och det sedan i Polen gjorda stavningsändringen till Szuch, har många familjer som inte alls är släkt med varandra (I Polen idag 25 st). I USA finns c:a 2.000 familjer med namnet Szuch.

TAB 1

Stefan Schuch, Koadjutor till Biskopen i Gran (inte långt från Vac), Ungern. (Koadjutor är utsedd av Påven, är näst i rang till Biskopen, och skall vara i hans ställe. Övertar Biskopsstiftet vid Biskopens frånfälle). År 1711. Längre tillbaka i tiden än så har har det inte varit idag möjligt att följa släktled bakåt i tiden, utan att på plats ta del av arkivhandlingar.

Barn:

Frans (Franciszek).

TAB 2

1) Frans Schuch, f. - † - ; (son av Stefan) kom från Ungern 1807 till Polen, där han köpte slottet Szynczyce i södra Polen. Gift 1:o Baronessan Feyervary, dotter till den Österrikiske Krigsministern. Gift 2:o Leitezinn.


TAB 3

(Barn av Frans Tab. 2).

1) 1. Frans (Franciszek) inga data kända

1) 2. Josef inga data kända Se text sist Tab: 3.1.2.

1) 3. Jan inga data kända

2) 4. Teresa inga data kända

2) 5. Magdalena inga data kända

2. 6. Antonina inga data kända

2. 7. Adam, Med.Doc. inga data kända

2. 8. Ignatsius, (Ignacy)f. 1772 29/7;i Vac, Ungern † 1864 22/5 i Sandomiesz. Arbetade som Överläkare/Kirurg på Helige Andes Hospital i Sandomiesz öppnat 1292, i region Warszawa, Polen, Nr 143 (Läkartidskrift 1865 Nr 50 sid. 398-399). Medicine studier i Pest och i Wien. År 1800 Ungerska Armen, och deltog i kampanjen år 1800 –1809. År 1815 i Konungariket Polens tjänst. Gift 1:o 1805 14/7 m. Josefine Głowacka (vet inte vilken vapensköld: Jelita, Korczak, Ostoja, Prus I, Prus II). Gift 2:o 1839 m. Maria Mirecka (Vapensköld: Szeliga; egen).


Barn TAB 3:2:8

1.1. Frans (Franciszek); f. 1806 15/4; † 1832; Med.Doc. Medicine studier i Warszawa, Paris och London (samtliga platser m examen), och sedan i Berlin och i Wien, där han också examinerades. Efter dessa studier innehade han 3 Med.Doc. examina. Gift m. Wysocki (PL adel) inga barn. 1.2. Ignatsius (Ignacy) Cyprian; f. 1813 4/8 i Sandomierz; † 1883 25/11; Slutade utbildning till (szkoly pijarske w Warszawie – kan inte hitta ordet pijar i lexikon) och därefter universitetsutb. Tjänstgjorde i Armen 1831 beriden trupp(oddziale rakietnikuw konnych). Tjänstgjorde i Polska Statsbanken (1834 – 1852). Order: k.sr.o. woj. Virtuti Militari* 1831 14/9 Nr 2.261. Under Nationella upproret 1863 – 1864 finansdirektör för Podlaskie länet. Gift 1848 1/8 (Nr 203?) m. Matilda Jacoby, f. 1827; † 1925 27/12 (Nr 420?). 2.3. Stefanja, f. 1840, † 1917; Gift 1864 11/9 m. Hieronim Zawadzki (Fins 21 vapensköldar att välja mellan för dessa familjer).

  • ) Dessa 3 Ordnar är de högsta ordnar man kan få i världen, överhuvudtaget, alla kategorier.

PL  : Virtutti Militari

GB  : Victoria Cross

USA: Congressional Order of Honour.


Barn TAB 3:1:2

1. Stanislaw Dezydery (son av Ignatsius Cyprian); f. 1849 23/5 i Warszawa. Ingenjör. Tjänstgjorde som rektor i huvudskolan och i skolan i Gandawie. Deltog i Nat. Upproret 1863. Deltog i slaget vid Wegrowem år 1870; som (franctieur) slogs mot Preussen. Ledde arbetet med Brzesc i Litauen – Kijew i Ukraina. Ägde sockerbruk i Wolyniu och Podolu i Ukraina. Gift 1878 12/1 m. Maria Izabella Krystyna Bienkowski; f. 1857 26/9 i Wolce na Wolyniu; dotter av Juliusz och Cecilia Bienkowski f. Suzin (PL adel).

2. Frans (Franciszek) Edward; (son av Ignatsius Cyprian)f. 1850 13/10 i Warszawa, † 1930 6/10, Jurist, Domare, Riksåklagare, Order: o.Odr.Polski. Ett utomäktenskapligt barn, Maria. Uppfostrades i hemmet, blev journalist, bosatt i Rom före WW I, gift m. Markis Pucci (journalist) i Rom, Italien. En son, Giovanni. Genom dom har vi en familjerelation till den Italienske frihetskämpen Garibaldi, som står staty i Milano.

3. Władyslaw Teofil, (son av Ignatsius Cyprian), f. 1852 13/1 i Elzbietowie na Podlasiu, † 1887 13/12. Agronom, studerade agronomi i Proskau i Slask. Ägde Bykowo i Kurski socken. Publicerade artiklar i Jordbrukstidningen (Gazeta Rolnicza 1887)

4 Maria (Marja)(dotter av Ignatsius Cyprian), f. 1865 22/8, † 1895 14/4 i Balabanowce nära Kijev, Ukraina. Gift 1884 11/10 m. Zdzisław Wysocki (PL adel) (Greve?) från Wolynia .

2) Antoni (son av Ignatsius Cyprian); f. 1859, † 1860.


Barn TAB 4:1

2) Stanisław Florian (son av Stanislaw Dezydery); f. 1879 4/5 i Uladowce; † 1945 4/5 i Warszawa (66). Civ.Ing. Högskolan i Riga. Gift i Lettland, Liepaja m. Elsa Ulrika Börtzell,(i Lettland Bercelai) f.1888 1/5 (46) i Hangö, Finland, † 1934 4/5 i Warszawa, Polen. Begravd där Evangelisk-Augsburska Kyrkogården. Barn se Tab. 5, 6.

2. Ignacy Julian (son av Stanislaw Dezydery); f. 1880 27/10 i Zytyn (i dag i Ukraina.Finns 2 platser med det namnet. N om Kiev, 8km f Rivne, och 322 km rakt öster ut från Kiev.), †  ; Civ.Ing. Högskolan i Riga. Deltog som frivillig i Polska Flygvapnet 1920. Var flerfalt dekorerad. Virtutti Militari i Silver.

Barn:

1:1 Iréne Se Tab. 5

2:1 Marion Bolesław Cazimir, Se Tab. 6

TAB 5

Iréne; (dotter av Stanisław Florian Tab. 4.1)f. 1912 30/12 i Libau (nuvarande Liepäja, Lettland); †1969 (56 år) i Warszawa, Polen. Begravd Evangelisk-Augsburska Kyrkogården. Gift m. Med.Doc.Wysomirski (PL adel), Warszawa. En son, barnboksförfattare, avliden under resa 1999. Iréne var översättare (svensk-polsk-svensk). Hon har flera publikationer bakom sig, Bl.a. översättningar av barnböcker såsom Pippi Långstrump, Mumintrollen, mm.och finns listad på Internet. Denna gren utdöd.Baronliga ätten von BÖRTZELL - SZUCH


1). Familjens borg på 1500-talet OGRODZIENIEC inte långt från Krakow i Polen.

2). Failjens Palats på Nowy Swiat 70-72, Warszawa, Polen.

3). Familjens Palats på Krim, Yalta.

4). Familjens Palats på Aleja Szucha Nr 6, Warszawa, Polen.


Borgen Ogrodzieniec ägs idag utav en lokal förening och är öppen för turister. I vårt palats på Nowy Swiat 70-72 huserar idag Vetenskapsakademin. Palatset på Aleja Szucha 6 har sålts av Warszawa stad till utomstående. Tidigare huserade där Staben för Polska 3.je Armén, Sedan Diplomatiska kåren, varefter Polens President Lech Walensa tog det som sin bostad. Palatset i Yalta förevisas för turister idag. Det köptes från Fürst Ysipov som sköt Rasputin och var tvungen fly Ryssland, av Elsa Ulrikas Far, som bröllopsgåva. Familjen ägde då oljefälten i Baku (Azerbadjan) tillsammans med familjen Nobel. Min Far (Marion) levde där till sitt 3:je levnadsår, då familjen blev tvungen fly pga att Röda Gardet anföll 1917. Knut Börtzells Rolls-Royce som en Hr. Lenin tog i beslag, står utställd på ett museum i Moskva idag. Hr. Lenin beslagtog 5 Rolls-Royce bilar. Polska staten har tills idag dag inte lämnat någon kompensation för varken dessa eller övriga fastigheter vika togs i beslag, bl.a. Polens största Sockerbruk ""Elzbietow"", med tillhörande jordar. Familjen har idag anspråk på 5 stater för återlämnande av beslagtagen fast egendom.


I samtliga fall har Polska Staten svårigheter att lämna tillbaka fastigheterna till dess lagliga ägare, efter kriget. Detta beroende på kostnader för kompensationer till ägarna för staten vilka beräknas till hundratals miljarder då alla vill ha tillbaka vad som togs ifrån dom av kommunisterna under åren 1944-1945. Warszawa stad, med flera miljoner invånare, har tills idag bara återlämnat c:a 280 fastigheter till dess lagliga ägare. Så kön är lång.

TAB 6

Marion Bolesław Cazimir, (son av Stanislaw Florian Tab. 4.1). F. 1914 3/4 i Libau (nuvarande Liepäja), Litauen. † 2004 30/10 (90 år) i Gdansk, Polen. Begravd Kyrkogården Wilanow, utanför Warszawa. Adopterades av sin Morbror Knut Vilhelm Casimir Börtzell(se: Börtzell 2211), som då var ogift, på släkten Bienkowskis ägor, då belägna i Ukraina, vid ett familjerådsmöte 1927, för att namnet Börtzell inte skulle dö ut med honom. Civilekonom, ex Franska Skolan i Warszawa, se sid 170 -171: https://www.calameo.com/read/0062844665b879e75741a , ex Handelshögskolan i Warszawa 1933, Löjtnant WW II 18:de Regementet i Skierniewice och dess kavallerikompani. Krigsdekoration: Order Virtutti Militari i silver. Deltog i Warszawas motståndsrörelse (produktion av handgranater). Gift 1938 16/10 med Baronessan Zophia Kasylda Alina Grunwald på familjens Branicki slott Wilanow utanför Warszawa, f. 1915 15/4 i Warszawa. † 1992 15/10 (77 år) i Bois Plain, Montcony, Louhans, Frankrike. Begravd på Grunwalds slagfält i byn Grunwald, Polen,som släkten ägde på 1300 -1400 talet, och där slaget vid Grunwald stod. Civ.Ek. Sekreterare Polska Amb i London. Sekr. Kungl. Poststyrelsen I Stockholm. Dotter av Baron Tadeusz Grunwald f.16/9 1890 I Płock, † 29/9 1981 i Warszawa, och hans maka Stanisława Wisniewska (PL adel)†13/1 1946, dotter av Ignacy Wisniewski och hans maka Maria Julia född Grzebska (PL adel).

Efter kriget tjänst hos Polska Utrikesdepartementet i Warszawa, MSZ, som skickade honom som 2:dre Ambassadsekreterare till London, i Maj 1945. 1947 fick han uppdraget att öppna Polska Konsulatet i Göteborg och var dess första Konsul. När han hoppade av i februari / Mars 1950 skrev tidningarna att den siste riktige Polske diplomaten hade slutat. Sökte och fick asyl i Sverige av Kungl. Maj:t. Familjen fick svenskt medborgarskap år 1957, och ringen var sluten. Börtzell var hemma igen. Chefredaktör för Svensk Trävarutidning & Snickeritidskrift. Huvudlärare i handel på Schartau. Konsulterande Civilekonom. Drev egen rörelse i Paris sedan 1970. Köpte en lantgård i Montcony, Bois Plain, utanför Louhans och levde där till hustruns död 1992. Flyttade därefter till Gdansk, Polen, där han senare avled. Utnämndes av Frankrikes President, de Gaulle, till Hedersofficer i Franska Atlantarmén för sina insatser under WW II.

Barn:

1 Hubert Jan Jakob, f. 1942 25/10 i Warszawa, Polen. (ul Wiejska, då ett nunnekloster). Tab. 7.

2 Roger Per Björn, f. 1949 25/8 i Göteborg, Sverige. (Sahlgrenska barnsjukhuset). Tab. 8.


TAB 7

Hubert Jan Jakob, (son till Marion Tab. 6) f. 1942 25/10 i Warszawa, Polen. Maskiningenjör, Ekonom, Jurist (handelsrätt), Stockholm Universitet. Löjtnant Kungl.Göta Pansarlivgarde P1 i Enköping. Jägarskolan Kiruna. I5 Östersund. Norrbottens Pansarbataljon, I 19 Boden. BatChStf 1987 P1G. Tjänstgjorde hos HKH på Slottet i Sthlm. Styrelseledamot av Förenade Nationerna (FN), Stockholm. Anlade såsom konsult företag i forna kommuniststaterna kring Östersjön 1984-1995. Gift 1964 med Ewa Taube Etz von der Issen (Nr 734) (f.1944 18/6) i Kungsholms Kyrka i Stockholm. Lärare. Dotter till Birger Taube Etz von der Issen(f.4/8 1921 †7/1 2004)(82 år) och hans fru Ulla, f. von Törne (f.25/1 1923 †21/2 2008)(85 år) båda begravda Norra skogskyrkogården Stockholm (Nr1824) Från henne skild 1967. Gift 2:a m. Solweig Nilsson, f 23/41947, Stockholm, i Spånga Kyrka 5/6 1971 Stockholm. Språklärare. Dotter till Malte Herbert Espedal, f 1906 †1964; och Sonja Astrid Viktoria Vilhelmina Nilsson, f 22/9 1917 i Karslunda, † 2/3 2007 i Sthlm. Från henne skild 21/12 1982. Danderyds Sjukhus † 29/9 2009, (62 år) Djurholms begravn.pl. Altorp,Danderyd, cancer. Solweig fick för sina gärningar mottaga Svenska Akademins lärarpris år 2003 för sina språkliga insatser i Rinkebyskolan 1971 - 2009.

Fastighetsägare:

Tidigare Kälkbacken 39, Spånga, Stockholm

Tidigare Tallstubbsbacken 1, Spånga, Stockholm

Har fastigheter att fodra från staten:

POLEN

Szuch´s palats på Nowy Swiat 70 - 72, Warszawa. Hypotek 1318.

Szuch´s palats på Aleja Szucha 6, Warszawa. Hypotek Nr 50511, lot 79.

Herrgården Obory i Obory, utanför Warszawa.

Sockerbruk "Elzbietow" i Sokolow Podlaski, med tillhörande markområden.

Filmfabriken Kodak - obekant var den låg före kriget.

Hyreshus, ul. Bruna 22, Hipotek

Villa, Niegoleskiego 1, Zoliboz, Warszawa. Notariat 11370.

Tomt Srodborow i Otwock 9980 m2.

Tomt Wilga-Osada 9780m2, Hypotek 694, 1611, 1656.


UKRAINA

2 st Sockerbruk.

Palatset Muchalatka, Krim, Jalta. Palatset köptes av Knut Börtzell från Fyrst Jusipov, som just hade skjutit Ryska Tzarinnans religiösa guru, Rasputin, och var tvungen fly Ryssland. Köpet gjordes såsom bröllopsgåva till hans dotter, Elsa med vigseln med Stanisław Florian Szuch (Tab 4).


AZERBADJAN

Baku, Oljefälten i Baku som vi ägde tillsammans med familjen Nobel, fram till Ryska revolutionen, varefter det beslagtogs av Ryska Staten.


Publicerade arbeten:

Strömbergs HANDELSORDBOK, utgiven 1997, ISBN 91-7151-102-4 (till/från Svenska, Engelska, Tyska & Finska). Ordbanken togs fram med avsikt att inkorporeras med ett automatiskt översättningsprogram för PC, "TransScript", men arbetet avbröts i och med Windows införande. Lexikonet publicerades då i stället i tryckt form.

SMHI, Handbok för Väderobservatörer, Instruktion för tjänstens tekniska bedrivande nr 3, utgiven SMHI Norrköping 1979 i 2 500 ex. Där utförda Illustrationer: 1:1,8; 5:3,4; 6:4-7, 10; 8:1,3; 9:1,2,4,6b; 10:2; 11:2,4. Boken ersätter tidigare utgåva av år 1944, och i omarbetad form år 1957. Avsedd såsom handledning även för andra grupper av meteoroliska observatörer. Följer anvisningar från WMO.

Barn:

1:1 Anne, Margareta, Magdalena, 1965 15/3, S:t Eriks Sjukhus, Stockholm. Tab. 9.

1:2 Richard, Yngve, Tadeius, 1967 18/2, Kristinehamns Sjukhus. Tab. 10.

2:1 Diana, Sophie Charlotte, 1974 19/8, Sophiahemmet, Stockholm. Tab. 11.

2:2 Beatrice, Viktoria Charlotte, 1978 25/4 S:t Eriks Sjukhus, Stockholm. Tab. 12.


TAB 8

Roger, Per, Björn, (son till Marion Tab. 5) f. 1949 25/8 i Göteborg, Sverige. Fotograf. Linköping. Underofficer Marinen. † 2022 23/10, 73år. i Menlösa utanför Båstad, Skåne. Orsak Magsår.

Gift 1:o m. Maria de Gadea, Costa Rika, Mellanamerika. Jurist. Från henne skild. Gift 2:o m. Outi, Helena, Laaksonen, lärare, f. . 4/4 1967 i Motala (familjen från Finland). Dotter till Pertti Laaksonen och hans fru Kaisa, f. Pulkkinen, Finland Från henne skild. Barnlös.


TAB 9

1) Anne, Margareta, Magdalena, (dotter till Hubert Tab. 6) 1965 15/3, S:t Eriks Sjukhus, Stockholm, egen företagare i Kanada, Inredningsarkitekt. Gift med James Krikorian i S:t Catherine, Ontario, Canada. Från honom skild. Har därefter återtagit familjenamnet som ogift. Fastighetsägare i S:t S:t Catharines.

Barn:

1. Viktoria Margareta, Elisabeth, f. 2/11 1988, i S:t Catharines, Ontario, Kanada.

2. Carl Jonathan, James, f. 2/2 1996, i S:t Catharines.

3. Erik Carl James f. 18/7 1992 i Toronto, Kanada.


TAB 10

1) Richard, Yngve, Tadeius, (son till Hubert Tab. 6) f. 1967 18/2, Kristinehamns Sjukhus. Maskiningenjör. Löjtnant Pansartrupperna P4. Gift med Xiomara Maria Geraldine Braaf, Kyrkoadjunkt i Uppsala, f. 9/10 1968 i Västervik Dotter till Romeo Braaf b. 8/12 1940 Willemstad, Curacao, Väst Indien, †14/2 2016 (76) Karlstad, Sweden, och hans fru Kaisa, f. 16/3 1943 f. Rintala, i Seinäjoki, Finland. Från henne skild. Fastighetsägare i Västerås.

Barn:

1. Oliver, Richard, Johannes, f. 15/10 1993, Uppsala, Tab. 10:1

2. Evelyn, Kaisa, Matilda, f. 3/1 1997, Västerås Tab. 10:2

3. Simone, Marilia, Sophia, f. 12/11 2003, Västerås, Tab. 10:3


TAB 10:1

1. Oliver, Richard, Johannes, (son till Richard Tab. 10) f. 15/10 1993, Uppsala,TAB 11

Diana Charlotte, (dotter av Hubert Tab. 6) f. 1974 19/8, Sophiahemmet, Stockholm. Adjunkt Stockholms Universitet, Inst f språkdidaktik. Gift med Martin Johansson f.1973 25/6, Fil.Doc. Familjen ändrade namn till ett tidigare äldre släktnamn på mannens sida till Åleheim. Från honom skild. Se familjen Åleheim, Stockholm, Sverige. Har sedan skilsmässan återtagit sitt familjenamn såsom ogift. Fastighetsägare Åkersberga. Publicerade arbeten: Publ. 2022 Art. Nr.:51107264. Titel: Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierande behov.

Barn:

1. Minna, f. 21/7 1999, Stockholm. Tab. 11:1

2. David, f. 13/8 2002, Stockholm. Tab. 11:2

3. Miranda, f. 17/5 2005, Stockholm. Tab. 11:3


TAB 12

Beatrice Viktoria Charlotte, (dotter till Hubert Tab. 6) f. 1978 25/4 S:t Eriks Sjukhus, Stockholm. Tjänsteman. Gift med elektronikteknikern Richard Walls, f. 2/12 1975, Stockholm. Har behållit sitt flicknamn i äktenskapet. Skild. Gift 2:a 2011 med Reine Johannes Unered f. 10/4 1971. Son till Kriminalkommissarie Knut Johannesson och hans maka Maude f. Mårtensson. Från henne skild, namnbyte till Unered.

Barn:

1.1 Ebba, Madicken, Scharlotte, b. 10/2 1999 Stockholm Tab. 12:1

1:2 Elliot, Carl, Theodor, b. 17/8 2005 Stockholm Tab. 12:2

2:1 Esther, Margareta, Charlotte, London, Chayenne, b. 18/12 2012 Danderyd Sjukh BB Tab. 12:3
Källor

  • ) "Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach" (Warszawa, wydawnictwo i druk Zakłady Graficzne Galewski i Dau, 1934) Tom 2, sid 90-92. På svenska: Polska familjer med utlänskt påbrå boende i Warszawa med omnejd (Warszawa förlag o tryck Grafiska Förlaget Galewski & Dau, 1934). Band 2, sid 90 - 92.

• Svensk adelskalender.

• Skatteverkets mantalskrivningslängd

: