:

Bähr nr 202

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten BÅHR nr 202 †

Adlad 1593-06-10 introducerad 1633. Utdöd på 1600-talet.

Enligt säväl ridderskapets och adelns protokoll för år 1633 som vapenskölden å riddarhuset hette ätten Båhr, men har tills helt nyligen å riddarhusgenealogien upptagits under namnet Båhr.


  • Simon Bhaer eller Bohr, född i Danzig. Borgare i Danzig. 'Blev, för det han gjort kronan Sverige försträckningar, år 1593-06-10 i Warschau av konung Sigismund adlad. Nedsatte sig sedan i Sverige'.

Barn:

  • Mårten, till Hässleby (Hesselby) i Tuna socken, Uppsala län och Uddboö i Estuna socken, Stockholms län. Död i Stockholm och slöt ätten samt begraven i Riddarholmskyrkan, där hans vapen strax bredvid koret varit uppsatt. Han anhöll 1633-03-14 att sonen måtte bliva intagen på riddarhuset. (Ridd. och Ad. protokoll för år 1633.) Gift (efter 1609-05-20, men före 1610-08-22) (At (RA).) i Preussen med Anna Eriksdotter Cruus (af Edeby, nr 69), som gick med prinsessan Anna ur riket till Polen, där hon dog före 1628, dotter av överstebefallningsmannen Erik Nilsson, till Uddboö och Hesselby, och Brita Ulfsdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

  • Simon, född i Polen. Introducerad 1633-03-16 under nr 202. Död utan bröstarvingar före fadern. Han erhöll 1628-02-08 konung Gustaf II Adolfs brev att med frälse rätt besitta alla de gods och egendomar, som hans moder fru Anna Cruus, genom sitt dragande ur riket, förverkat.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: