Armlod nr 424

Från Adelsvapen-Wiki

0424.jpg


Adliga ätten Armlod nr 424 †

Adlad 1648-04-20, introd. 1649. Utdöd 1662-07-09.

Personer med namnet Armlod levde efter 1662, men de tillhörde icke den adliga ätten utan härstammade från Mats Mårtensson, en broder till den adlade Johan Mårtensson1.


1Kv. 2 Srr. 3C. A. Klingspor, Minnen från flydda dagar (1884).

  • Mårten Persson, handlande i Stockholm. Medlem av borgerskapets äldste 1591–97. Kämnär 1597–98 i rådman 1598–99. Åter medlem av borgerskapets äldste 1614-05-14–1618-05-11 Död 1636 och begraven i Storkyrkan. Gift med Elin Larsdotter, död 1630-01-17, dotter av borgaren och skepparen Lars Eriksson Rodskarl och Margareta Mattsdotter.2

Barn:

  • Johan Mårtensson Pott, adlad Armlod, till Alverstad och Benestad i Aringsås socken, Kronobergslän. Född 1605-09-01 i Stockholm. Skrivare hos assessorn i Åbo hovrätt Anders Olofsson. Musketerare vid överste Vilhelm de la Barres regemente 1618. Hos riksrådet Claes Horn på hans resa till och från Berlin 1620. Gefreiter vid kapten Åke Hansson Ulfsparres kompani 1625 och vid kapten Henrik Posses dragoner 1626. Korpral och förare därst. s. å. Löjtnant vid Upplands regemente 1628. Kapten och kompanichef därst. 1631. Regementskvartermästare 1637-08-31. Major 1645. Överstelöjtnant 1646. Kommendant i Damm 1647. Kommendant i Kalmar 1648. Adlad s. å. 20/4 (introd. 1649 under nr 424). Överstes karaktär. Död 1662-07-09 i Kalmar barnlös, och slöt således själv sin ätt, samt begraven s. å. 30/11 i stadskyrkan därst. [3]. 'Han var en tapper man, som utstod många livsfarligheter: så fick han i en drabbning vid Marienhusen i Livland nio hugg i huvudet, två i högra armen och tre i handen, varav allt han neddignade och såsom ansedd död, avklädd lämnad på valplatsen. Blev sedan buren i en höstack samt därefter av en polsk adelsman såsom fånge skickad till polska fältherren Confoskij, där han blev läkt och avsänd till Rusan i Litauen och vidare till godset Cristophjuntzil, varest han måste utstå stort slaveri till dess han 1625-06-00 blev utväxlad. En annan gång blev hans vänstra arm helt och hållet avskjuten av en kanonkula.'. Gift 1632 med friherrinnan Maria Skytte af Duderhof, född 1611-09-08, död 1647 i Damm, dotter av riksrådet och generalguvernören Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof, och Maria Näf.

Barn:

  • Maria, död späd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.