Ankarcreutz nr 1145

Från Adelsvapen-Wiki

1145.jpg


Adliga ätten ANCKARCREUTZ nr 1145 †

Adlad 1688-11-04, introducerad 1689. Utdöd på 1700-talet.


TAB 1

Johan Clagesson Brandt, inkom från Holland till Göteborg redan vid stadens första bebyggande. Begraven 1644-08-24 i Kristine kyrka därst, [Bg].

Barn:

 • Clages (Claus, Claes) Johansson Brandt, klensmed i Göteborg. Köpte hus i Göteborg stad 1650. Diakon vid Kristine kyrka 1654. Begraven vid Kristine kyrka 1665-12-19. Gift 1637-10-05, i Göteborg med Maria Klinckers, levde ännu 1676 [Bg].

Barn:

 • Johan Brandt, Adlad Anckarcreutz, född 1642 i Göteborg. I engelsk kofferditjänst 1662–1669 (Zf.). I svensk kofferitjänst 1670–76 (Zf.). Kapten vid amiralitetet (Zf.) 1676-04-22 adlad 1688-11-04 (introducerad 1689 under nr 1145). Kommendör vid amiralitetet. Begraven 1698-04-03 i Kristine kyrka i Göteborg. (Bg.) Gift 1:o 1672-01-04 i Göteborg stad med Christina Nilsdotter, född 1649-10-06. Död 1675-12-30 i Göteborg och begraven (Bg.) 1676-01-06. Gift 2:o 1677-01-06 i Göteborg med Maria Beckman, född 16551 mars, död 1678-12-25 i Göteborg och begraven 1679-01-05 i Kristine kyrka. 3:o 168(1) med Anna Mårtensdotter, född 1650-12-00, begraven 1682-04-18 i Kristine kyrka. Gift 4:o med Margareta Elers, begraven 1712-02-11, dotter av Johan Elers och hans hustru Ingrid. (Bg.)

Barn:

 • 1. Brita Maria, döpt 1674-03-15, i Kristine församling i Göteborg, levde ogift 1693.
 • 1. Maria, döpt 1675-10-22 i Kristine församling i Göteborg. Död 1675-12-21 och begraven på samma gång som modern.
 • 2. Claes (enligt dopboken Nikolaus), född 1677. Kapten. Död 1730. Se Tab. 2.
 • 2. Peter, döpt 1678-12-14 i Kristine församling i Göteborg, begraven 1679-05-11 i Göteborg.
 • (3?) Gustaf. Underlöjtnant vid amiralitetet 1713-07-08 konfirmationsfullmakt 1715-05-04.

TAB 2

Claes (son av Johan Brandt, adlad Anckarcreutz, Tab. 1), döpt 1677-10-21, i Kristine församling i Göteborg. Styrman vid flottan 1698. Underlöjtnant vid amiralitetet 1700-05-02. Konfirmationsfullmakt 1703-06-01. Extra ordinarie kapten med placering vid Göteborgseskadern 1710-05-02. Konfirmationsfullmakt 1714-05-05 kapten vid amiralitetet 1716-07-28 konfirmationsfullmakt 1724-05-14. Begraven 1730-05-27 i Kristine församling i Göteborg. Gift i Göteborg 1712-09-23 med Margareta Eleonora Paulin, döpt 1698-10-07 i Göteborg, begraven 1742-09-15, i Göteborg stad, dotter av överinspektören och räntmästaren i Göteborg Erik Paulsson Paulin och Anna von Minden.

Barn:

 • En dotter, född 1714-09-12, i Göteborg, död där 1714-09-20
 • En dotter, begraven 1717-09-26 i Göteborg.
 • En dotter, begraven 1734-06-09, i Göteborg.
 • Anna Brita, döpt 1722-01-01 i Göteborg, död 1765-08-06. Gift med komministern i Stora Lundby församling av Göteborgs stift Georg Melker Odenius (Sgn.), född 1701, död 1769-11-28.
 • Dorotea Margareta, döpt 1724-08-14 i Göteborg, död där 1766-04-20 och begraven 1766-04-25 i Kristine kyrka. Gift 1:o 1745-03-18 i Göteborg stad med löjtnanten Claes Christoffer Henning Hjelmborg, född 1714, död 1755. 2:o 1762 i Göteborg med Magnus Gabriel Thornton, döpt där 1731-06-26.
 • Nikolaus, döpt 1727-05-10 i Göteborg. Var 1740 ende då levande sonen (At (L).) arklimästare.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.