:

Ammilon nr 2316

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ammilon nr 2316 †

Adlad 1842-01-11 enligt 37 § RF. Introducerad 1842. Utdöd 1909-11-12.

Andreas Ammilon, född omkring 1685. Inkom till Sverige. Trädgårdsmästare i Malmö. Erhöll hovträdgårdsmästares titel 1728. Död 1755-08-17, i Malmö. Gift med Anna Maria Kistner, född 1690-10-05 i Malmö. Död i Malmö 1771-01-20, dotter av kopparslagaren Hans Georg Kistner och Anna Pedersdotter Mohrbeck.

Barn:

  • Adam Gottlieb Ammilon, född 1732-11-03 i Malmö. Konstträdgårdsmästare samt gästgivare i södra förstaden i Malmö. Död 1789-09-27 i Malmö stad. Gift 1:o 1760 i Malmö med Anna Dorotea Högland, född 1737, död 1780-03-23 i Malmö stad. Gift 2:o med Brita Catharina Appelin [Skn],

Barn:

  • 1. Anders Peter Ammilon, född 1761-03-02 i Malmö. Började studera kirurgi hos regementsfältskåren Beijer i Malmö 1776 och erhöll lärobrev 1779. Kompanifältskär vid artilleriet i Malmö 1776 och vid Svea livgarde 1785. Examen mästerfältskär 1788. Lasarettsfältskär vid arméns sjukhus i Lovisa 1788-09-09. Stabsfältskär vid Savolaksbrigaden 1789-05-26, fältmedikus 1790-03-30 regementsfältskär vid Västgötadals regemente 1790-05-07. Kirurgie mag. 1791-02-22. Transport till regementsfältskär vid Tavastehus regemente 1796-03-07. Assessors titel 1976-08-20. Avsked ur svensk tjänst 1810-07-10 lasaretts- och slottsläkare i Tavastehus 1813. Avsked från dessa befattningar 1822. Död 1833-02-22 på sin egendom Rapamäki invid Tavastehus. Han bevistade finska kriget 1788–90 samt flera av de större träffningarna (Lappo, Alavo m fl) under kriget 1808–09 och råkade vid konventionen i Kalix i rysk fångenskap [Nh]. Gift 1794-12-30 Meijerhof med Agatha Mathilda Tigerstedt, född 1771-10-03 på Nikkarila, död 1827-01-01 i Tavastehus, dotter av Gustaf Adolf Tigerstedt och Christina Sofia Donner.

Barn:

  • Adolf Anders Johan Ammilon, adlad Ammilon, född 1795-10-19 på Meijerhof flyttade över till Sverige i juni 1811. Officersexaminerad vid Karlberg 1812. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1812. Deltog i 1813–14 års krig som fältmatningsofficer. Guldmedalj för tapperhet i fält 1814. Ingenjörsofficersexaminerad 1817-02-05. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1817-02-05 kapten i konungens generalstab 1821-11-05. Kapten vid regementet 1827-04-25. RSO 1827-07-04. Major i armén 1828-04-21 generalstabsofficer 1832–35. 2. Major vid regementet 1835-05-06. Överstelöjtnant i armén 1836-02-20. Major och lärare vid Karlberg 1836-09-22 guvernör vid Karlberg 1839-10-12. Överste i armen 1840-02-24 adlad 1842-01-11 enligt 37 § regeringsformen (introducerad 1840 under nr 2316). Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén och generalstaben 1848-06-17 avsked från guvernörsämbetet vid Karlberg 1850-05-08. LKrVA, CXlVJoh:s medalj. Död 1864-11-10 på sin egendom säteriet Berga i Tuna och Lunda socknar, Södermanlands län, som han köpte 1849. Gift 1829-04-25 i Stockholm med Maria Dorotea Broberg, född 1806-02-28 i Stockholm stad, död 1853-08-13, på Berga, dotter av handlanden i Stockholm David Broberg och Catharina Margareta Floor.

Son:

  • Carl Adolf, adelsman vid faderns död 1864. Född 1831-07-10 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1844-04-02 utexaminerad 1851-12-17. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1852-01-05. Löjtnant 1855-06-09. Kapten 1871-04-05 avsked 1871-04-05 död 1909-11-12 på Berga och slöt ätten. Ägde Berga säteri. Gift 1869-04-23 Stenbro med Louise Sofie Thyselius, född 1848-05-24 Karlberg, död 1918-11-21 i Stockholm, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Nyköpings och Allhelgona församlingars pastorat av Strängnäs stift Per Erik Thyselius och Sofia Erika Widegren.

Barn:

  • Louise (Lisa), född 1877-11-28 på Berga. Med henne utgick denna adliga ätt. Gift på Berga 1903-07-20 med Carl Axelsson Odelberg, född 1873-09-19 i Stockholm. Äg godset Berga-Tuna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: