:

Af Wanoch nr 2019

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Wanoch nr 2019 †

Adlad 1768-08-12, introd. 1775. Utdöd 1790-10-25.


1Lä.

  • Johan Jakobsson. Bonde i Tyrvis socken i Björneborgs län. Gift med Margareta Henriksdotter.

Barn:

  • Andreas Wanochius, född 1651-11-10 i Tyrvis socken. Student i Åbo 1669 och i Uppsala1 1673-11-09. Disp. pro gradu i Åbo 1678. Adjunkt vid universitetet därst. Filosofie magister 1679-11-27. Universitetssekreterare 1681. Professor i historia s. å. och i filosofi 1687. Teol. professor 1694. Död 1700-03-10 i Åbo. Gift 1:o 1680 med Susanna Juliana Enevoldsdotter Svenonia, dotter av biskopen i Lund Enevaldus Svenonis och Susanna Gyldenstolpe. Gift 2:o med Elsa Flachsenia, begraven 1697-04-29 i Åbo domkyrka, dotter av domprosten i Åbo, teol. doktorn Jakob Flachsenius och Susanna Meisner.

Barn:

  • 1. Johan Wanoch, född 1684-04-12 i Åbo. Student i Åbo 16991. Stipendiat därst. 1701–17051. Volontär vid artilleriet 1704. Lärfyrverkare s. å. i juni. Underfyrverkare 1705-10-00. Styckjunkare och kommenderad till Finland 1706-10-28. Styckjunkare vid artilleriet 1708-08-00. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1722. Löjtnant därst. 1731-08-23. Kapten 1741-08-13. Död 1748 (20/8) i nämnda stad. 'Han uthärdade 1710 tre månaders belägring i Viborg, varest han såsom officer bevakade den angelägnaste huvudbastionen i fästningen samt blev vid densammas övergång fången hos ryssarna och förd till Tobolsk, varifrån han ej återkom förrän 1722 eller efter fredsslutet.’. Gift efter lysning 1725-06-20 i Stockholm med Catharina (Carolina) Elisabet Tollsten, född 1703, död 1770-08-01, dotter av regementskvartermästaren vid artilleriet Israel Tollsten och Elisabet Morell.

Barn:

  • Johan Wanoch, adlad af Wanoch, född 1732-10-14 i Stockholm. Volontär vid artilleriet 1744-09-28. Lärkonstapel därst. 1746-06-23. Undersappör 1747-12-24. Furir 1749-04-24. Sergeant 1752-06-24. Livdrabant 1755-03-19. Beridare vid k. stallet 1762-04-02. Understallmästare därst. 1766-04-26. Adlad 1768-08-12 (introd. 1775 under nr 2019). RSO 1770-04-28. Stallmästare. Död ogift 1790-10-25 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt. 'Han anbefalldes 1749 att vara sedermera översten Tomas Cuninghame behjälplig vid ritningars förfärdigande över allt det som till artilleriattiraljen hörde, då nämnda överste inrättade artillerimodellkammaren. Var utmärkt skicklig i ridkonsten och undervisade sedermera drottning Sofia Magdalena i densamma.’

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: