:

Af Malmsten nr 2003

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Malmsten nr 2003 †

Adlad 1770-01-23, introducerad 1773. Utdöd 1823-10-09.


  • Nils Malmsten, född 1682. Vice häradshövding. Fältauditör 1710-05-11. Regementsauditör vid dalregementet 1712-09-16. Konfirmationsfullmakt 1716-04-16. Avsked 1718-09-13. Död 1754. Gift med Maria Björling, född 1685, död 1743, dotter av bergsfogden Olof Björling och Eva Elisabet Schultze.

Barn:

  • Olof Malmsten, adlad af Malmsten, född 1720-08-23 i Säter. Student i Uppsala 1731-03-02. Volontär vid dalregementet 1741. Adjutant vid dalregementet 1742-08-00. Löjtnants avsked 1749-01-17. Tillförordnad borgmästare i Säter och vice häradshövding inom Dalarne. Borgmästare i Dalarne 1761-12-22. Hovintendents fullmakt 1762-06-29. Borgarståndets vice talman vid riksdagen 1765. Adlad 1770-01-23 (introducerad 1773 under nr 2003). RVO 1789-04-28. Lagman i Västernorrland 1790-11-11. Avsked 1795-09-15. Död 1797-07-01 i Säter. 'Han bevistade hela finska fälttåget på 1740-talet och var med i slaget vid Villmanstrand. Hade slutligen 1762 de flesta rösterna till den lediga ämbets- och byggningsborgmästarplatsen i Stockholm.' Gift 1:o 1746-04-22 med Christina Elisabet Svab, född 1727-03-29, död 1766-12-10, dotter av registratorn vid utrikesexpeditionen, kungl sekreteraren Fredrik Svab och Christina Printz samt brorsdotter till bergsråden Anders Svab, adlad Svab, och Anton Svab, adlade von Svab. Gift 2:o med Christina Graan i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Peter Dufva. Gift 3:o 1801-12-08 i Stockholm med borgmästaren i Västerås, bruksägaren Johan Magnus Schenström i hans 2:a gifte, född 1747-08-03, död 1828-04-17 på Ramnäs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län) (Ls.), född 1770-07-24 i Avesta (Avesta kyrkoarkiv.), död 1831 (Hm.), dotter av kyrkoherden i Garpenbergs pastorat av Västerås stift Erik Graan och Märta Charlotta Strandbom.

Barn:

  • 1. Nils Fredrik, född 1748-10-08. Brukspatron och fideikommissinnehavare av en bruksegendom vid Arboga med underliggande hemman. Död ogift 1823-10-09 i Strängnäs och slöt ätten. Han bevistade Norrköpings riksdag 1800.
  • 1. Anton Olof, född 1754-04-21 i Säter. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1773. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1773-06-06. Livdrabant 1774-03-02. Löjtnant i armén 1779-03-22. Vice korpral vid livdrabantkåren 1783-05-28. Korpral vid livdrabantkåren 1787-05-28. RSO 1800-06-14. Död ogift 1806-11-20 i Stockholm.
  • 1. Johan Adolf, född 1760-10-19, död 1778-09-25 i Säter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: