:

Af Botin nr 2056

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Botin nr 2056 †

Adlad 1767-01-24, introducerad 1776. Utdöd 1790-09-22. Den adopterade grenen adlad 1776-04-22, introducerad 1776. Utdöd 1806-04-26.


TAB 1

Anders Knutsson, född 1649 i Jönköpings län. Kronofogde i Södra Möre härad Kalmar län. Död 1699. Hans barn kallade sig Botin efter faderns gård Botorp (Bottorp) i Ljungby socken, Kalmar län. Gift (Hm.) 1687-10-30 med Brita Brauner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kronofogden i Södra Möre Johan Törneroth), född 1661-10-08, död 1736, dotter av kyrkoherden i Madesjö pastorat av Kalmar stift Nikolaus Brodderi Bruun eller Braun och hans 1:a hustru Christina Walleria, samt syster till stamfäderna för ätterna Braunersköld, Braunerhielm och Brauner.

Barn:

  • Hans Botin, född 1695-06-25 på Botorp. Kronofogde i Södra Möre 1723. Avsked 1769-03-02. Död 1777-09-01. Gift 1722 med Anna Moring, född 1704, död 1740-04-00 i sin 13. barnsäng, dotter av kronofogden i södra mötet på Öland Nils Moring och Anna de Rothstein, 'vars fader var en fransk refugié, vilken, efter Nantesiska ediktets upphävande, nedsatte sig i Kalmar såsom handlande'.

Barn:

  • Anders Botin, adlad af Botin, född 1724. Student i Uppsala (Um.) 1744-09-28. Auskultant i Svea hovrätt (Br.) 1748-10-01. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet (Br.) 1751-10-31. Extra ordinarie assessor i antikvitetskollegium 1756-10-20. Assessor i antikvitetsarkivet 1758. Kammarråd 1762-06-29. Adlad 1767-01-24, men erhöll ej adelsdiplomet förrän 1776-04-22 (introducerad 1776 under nr 2056). LVA 1770-01-31 (preses 1771 och 1781) och LHA 1773. RNO 1775-11-27. En av de 18 i Svenska akademien 1786. Död ogift 1790-09-22 i Stockholm efter ett års sängliggande och slöt själv sin ättegren. Framstående hävdatecknare och författare i kamerallagfarenhet och historia, av vars många skrifter främst må nämnas: Beskrifning om svenska hemman och jordagods (1755–1756), Utkast till Svenska folkets historia (1757–1764). Ny upplaga (1789–1792) samt Svenska språket i tal och skrift (1777).
  • Hans Samuel Botin, adlad och adopterad af Botin, född 1736, död 1806. Se Tab. 2.

TAB 2

Hans Samuel Botin, adlad och adopt. af Botin (son av Hans Botin, Tab. 1), född 1736-05-07. Auskultant i amiralitetsekonomikontoret 1754-09-19. Kopist i amiralitetsekonomikontoret 1755-03-23. Auskultant i amiralitetskammarkontoret 1755-04-19. Kopist i amiralitetskammarkontoret 1757-03-23. Kontorsskrivare i amiralitetskammarkontoret 1758-04-19. Kammarskrivare 1763-11-30. Slottsproviantmästare i Stockholm 1766-10-22. Adlad och adopterad på sin äldre broders adelskap 1776-04-22 (introducerad 1776 under nr 2056). Kunglig räntmästares n. h. o. v. 1776-10-23. Avsked från proviantmästaresysslan 1791-05-10. Död 1806-04-26 i Stockholm och var den siste av ätten på svärdssidan. Gift 1769-10-31 med Catharina Charlotta Schönborg, född 1739-12-13, död 1805-04-12 i Stockholm, dotter av tobaksspinnerifabrikören i Stockholm Nils Schönborg och Catharina Lindström.

Barn:

  • Hans Niklas, född 1771-08-08 i Stockholm. Antagen i krigstjänst 1787-05-15. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1787-05-30 och vid livdragonkåren 1789-05-15. Löjtnant vid livdragonkåren 1792-06-26. Ryttmästare och regementskvartermästare vid livhusarerna 1794-05-08. Major vid Mörnerska husarerna 1797-09-09. RSO 1805-03-01. Död 1805-06-18 i lägret på Bonarps hed i Skåne genom hästens störtande.
  • Anna Catharina, född 1775, död 1776.
  • Maria Charlotta, född 1778-09-04, död 1823-01-16 i Stockholm. Gift i Stockholm 1808-02-07 med kammarherren greve Johan Gyllenborg, född 1767, död 1835.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: