:

Adlerstråhle nr 1765

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Adlerstråhle nr 1765 B)

Adliga ätten Adlerstråhle nr 1765 A

Kommer här...

Adliga ätten Adlerstråhle nr 1765 B †

Adlad 1720-08-03 introducerad 1723. Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1778.

Från stamfaderns äldste son, kungliga hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Leksand Lars Andersson Alstrin, född 1649 död 1702, härstammar den adlade, men ej introducerade, ätten von Alstrin.


  • Anders Larsson, bonde Prästgården i mitten av 1600-talet. Nämndeman och häradsdomare i Väse härad. Gift med Maria Bengtsdotter. Dotter av Bengt i Berg och hans hustru Ramfrid, samt syster till Gunilla Bengtsdotter, gift med kyrkovärden Anders Hallorsson i Berg, vilken blev stamfader för den vitt utgrenade och ansedda släkten Bergius [Svn],

Barn:

  • Anders Andersson, född omkring 1657 på Prästgården. Hammarsmed och bergsman, sedan arrendator. Övertog och bosatte sig slutligen på fädernegården Prästgården. Död i Prästgården 1724-06-13. Gift 1:o med Maria Borman, död 1700, dotter av korpralen vid kavalleriet Anders Borman. 2:o 1701 med Maria Norra Norra [Lvs].

Barn:

  • 1. Jonas Alstrin, adlad Adlerstråhle, född 1684-10-16 i Nors socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1701. Förare vid Magnus Stenbocks, sedermera Nils Hjelms tyska dragonregemente 1703-10-00. Fältväbel vid tyska dragonregemente 1705-02-20. Kornett 1706-10-24. Löjtnant i juli 1708. Livdrabant 1708-11-30. Korpral vid livdrabantkåren 1718-05-29. Adlad 1720-06-18, (adelsbrevet antedaterat. K. resolution 1720-09-03. Introducerade 1723 under nr 1765). Överstelöjtnants titel 1723-05-27. Major vid dåvarande Carl Posses värvade infanteriregemente eller garnisonsregementet i Stralsund 1723-08-26. Kommendant i Kristianstad 1729. Överstelöjtnant 1736 till förordnad befälhavare för Dalregementet 05-04–06-00 1743. Överstes titel 1743-07-15 RSO 1748-09-26. Överste för drottningens livregemente till fot i Pommern 1748-10-12. KmstkSO 1754-11-25. Kommendant i Stralsund 1755-03-19. Generalmajor av infanteriet 1755-04-29 död 1759-01-22 i Stralsund. Han berömmes allmänt för den tapperhet och rådighet, han ådagalade under Carl XII:s krig. Deltog i slaget vid Klissow 1702 och belägringen av Thorn 1703. Bevistade slaget vid Holofzin 1708 och blev sårad i vänstra sidan i träffningen vid Starodub 1708-10-18. Följde konungen, etter slaget vid Poltava, till Bender, varest han var med i kalabaliken 1713 och tillfångatogs av turkarna. Snart lösgiven, var han konungen följaktig till Stralsund 1715. Förordnades 1743 att föra befälet över Dalregementet, men hindrades därifrån av den upproriska dalallmogen, som förde största delen av regementet med sig till Stockholm [Bbl], Sönerna blevo 1778, i anseende till faderns kommendörsvärdighet, uppflyttade i dåvarande riddareklassen under nr 1765, A. Gift 1742 med Christina Maria Wolf i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1728-01-02 med överstelöjtnanten Johan Georg (Frans Fredrik) von Schwartzer, född 1694, död 1741), född 1710-07-11 död 1775-02-13 i Stralsund, dotter av regementsfältskären vid gardet Christoffer Wolff och hans 2:a hustru Elisabet Paulsson.

Barn:

  • Jonas Gustaf Claes, född 1743. Major. Död 1830. Se adliga ätten Adlerstråhle A., Tab. 1.
  • David Ernst Fredrik (Ehrenfried), född 1745. Ryttmästare. Död 1819. Se adliga ätten Adlerstråhle A., Tab. 2.
  • Ferdinand Ernst, född 1747. Major. Död 1798. Se adliga ätten Adlerstråhle A., tab. 8.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: