Örnehufvud nr 235

Från Adelsvapen-Wiki

0235.jpg


Adliga ätten Örnehufvud nr 235 †

Adlad 1635-06-10, introd. s. å. Utdöd 1670-02-06.


1 Likpredikan över Olof Örnehufvuds broder, kammarskrivaren och bokhållaren Erik Hansson, Alten Stettin 1636 (At, Sch). 2 Af. 3 At (So). 4 Mf. 5 Um. 6 At (Sch).

  • Hans Olofsson. Handlande först i Ny Lödöse, sedan i Göteborg. Gift med Anna Eriksdotter.[1]

Barn:

  • Olof Hansson Svart, adlad Örnehufvud, till Ånsta i Skepptuna socken Stockholms län, vilket han erhöll i donation2 1635-06-11, och Helgö i Frösunda socken Stockholms län, som förlänades honom2 1637-09-23 och å vilket han förut hade arvsanspråk efter sin moders styvmoder3 Karin Larsdotter (Rosenbaner). Född 1600-01-00 i Ny Lödöse. Student i Rostock. Skrivare i hertig Johans av Östergötland kansli 1617 och i k. kansliet 1619. Avsked 1624. Ingenjör (fortifikationskapten) 1625. Ingenjör vid konungens armé i Tyskland 16304. Generalkvartermästare 16324 med fullm. 1634-08-19. Adlad 1635-06-10, sedan han redan av konung Gustaf II Adolf erhållit löfte om adelskap (introd. s. å. under nr 208, vilket nummer sedan ändrats till 235). Generalkvartermästare över all fortifikationen 1635-06-11. Död 1644-08-27 i lägret för Malmö i byn Kattarp i Västra Skrävlinge socken Malmöhus län, varifrån hans lik fördes till Uppland och begraven s. å. 28/12 i Frösunda kyrka, där även hans fru blivit gravlagd, och under vägen saluterades vid alla fästningar, som liktåget förbifor. 'Han var en utmärkt fortifikationsofficer och förbättrade svenska befästningarna, särdeles de vid Kalmar, Jönköping och Göteborg. Avtecknade såsom åsyna vittne de flesta svenska aktioner och belägringar under tyska kriget. Avritade slutligen ävenledes en längd av rikets provinser, synnerligast de vid gränserna, med alla dess skärgårdar och hamnar.' Gift 1634-04-20 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Anna Larsdotter, adlad Sneckenfelt, sedan han varit förlovad med henne ifrån år 1628, men av krigsförrättningar hindrad att gifta sig, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652-01-11 med hovkansleren Nils Nilsson Tungel, adlad Tungel, i hans 2:a gifte, född 1592, död 1665), död 1665-09-26 i Stockholm och begraven 1666-02-26 i Storkyrkan, dotter av tullnären i Stockholm Lars Bengtsson och Brita Danielsdotter (Svinhufvud i Västergötland, nr 199).

Barn:

  • Brita, döpt 1635-04-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1722 (själaringning s. å. 5/11 i Jakobs kyrka ) i Stockholm. Gift före 1669-01-05 med sin styvbroder, ståthållaren Adolf Tungel, född 1640, död 1688.
  • Helena, döpt 1637-10-08 i Nikolai förs,. Stockholm, död ogift 1665-11-06 i Stockholm och begraven på samma gång som modern 1666-02-26.
  • Två söner, död före fadern.
  • Axel, till Helgö och Ånsta. Döpt 1644-07-10 i Nikolai förs., Stockholm. Student i Uppsala 1657-02-005. Var 1667 löjtnant vid småländska infanteriregementet (Kalmar regemente). Kaptenlöjtnant därst. 1669. Död ogift 1670-02-06 på Ånga6 i Svärta socken Södermanlands län, då han slöt ätten på svärdssidan, och begraven 1672-08-11 i Tungelska graven i Nyköpings östra kyrka, där hans vapen finnes.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.