Medeltidsvapen del 3

Färglagda medeltidsvapen
ur Ranekes medeltidsvapen


Brostrup Brostrup Brunkow Brunkow Cruus
Cruus (af Edeby)
Galen
Galen
Grijs
Grijs (af Halland)
Hjulstaätten
Hjulstaätten
Högsjö
Högsjögårdsätten
Kagg
Kagg
Kåse
Kåse
Månesköld
Månesköld
Månesköld av Seglinge
Månesköld av Seglinge
Peccatel Peccatel Qvitzow
Qvitzow
Ryning
Ryning
Slatte
Slatte
Sparre af Rossvik
Sparre af Rossvik
Sparre av Aspnäs
Sparre av Aspnäs
Sparre av Ellinge
Sparre av Ellinge
Skåne Sparre
Sparre (av Skåne)
Sparre av Tofta
Sparre av Tofta
Sparre av Vik Sparre av Vik Uf
Uf
Erik Johansson (Vasa)
Vasa (Erik Johansson)
Gustav I
Gutav I (Vasa)
Widder
Widder