Wiederholt von Weidenhofen nr 1089

Från Adelsvapen-Wiki

1089.jpg


Adliga ätten WIDERHOLT VON WEIDENHOFEN nr 1089 †

Natural. 1686-10-25, introd. s. å. Utdöd efter 1709.


1Öä, del 10, sid. 502, 2Srr.

  • Johan David Widerholt von Weidenhofen, född i Hessen. Kapten i kejserlig tjänst. Jämte sina bröder adlad 1637-07-13 av romerska kejsaren Ferdinand III. Överstelöjtnant vid överste Heistrichs regemente i svensk tjänst 1657. Överstes titel 1660. Död på 1660-talet. Gift med Johanna Vollern, som levde änka 1665.

Barn:

  • Johan David Widerholt von Weidenhofen, natural. Widerholt von Weidenhofen, född i Hessen. Inkom med sin fader till Sverige. Fänrik vid Västerbottens skvadron 1666. Regementskvartermästare vid Österbottens regemente 1668. Avsked 1671-08-01. Styresman och direktör för silkesmanufakturiet i Stockholm efter sin svärfader och uppehöll det ifrån undergång. Natural. svensk adelsman 1686-10-25 (introd. s. å. under nr 1089). Död efter 17091 i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt. Gift där 1672-01-13 med Rakel Uttenhofen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1665 med Johan Reinhard Bouman, död omkr. 1670), född omkr. 1647, dotter av köpmannen och sidenfärgaren i Stockholm Jakob Uttenhofen, av en flandrisk adlig ätt, natural. Utenhoff 1654-05-24 men ej introd., och Ester La Meunier, [1]

Barn:

  • Carl. Fyrverkare vid artilleriet. Fänrik därst. 1702-01-11. Död 170(3).
  • Johanna, född omkr. 1673, död före 1737. Gift 1:o omkr. 1693 med tygmästaren vid artilleriet Lorentz Hummer, död 1701 i Reval. Gift 2:o 1709-05-27 i Stockholm med kanslisten i krigskollegium Nils Olofsson Bozæus, död 1713. Gift 3:o 1717-05-19 i Stockholm med rådmannen i nämnda stad Carl Schiærping i hans 2:a gifte (gift 1:o 1693-02-19 med Anna Kinman, död 1714-06-01, dotter av mätarskrivaren Lars Kinman. Gift 3:o 1737-11-15 i Stockholm, Maria, med Magdalena Toutin, i hennes 2:a gifte [gift 1:o med kamreraren i riksens ständers kontor Carl Magnus Aurell, född 1696, död 1734], född 1710-05-05, död 1743, dotter av kommissarien och sidenfabrikören i Stockholm Valentin Toutin d. y. och Christina Vallant)1, född 1671-01-28 på Hökatorp2 i Särestads socken, Skaraborgs län, död 1756-01-08 i Spånga prästgård2 Stockholms län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.