:

Wallenhielm nr 1204

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten WALLERHIELM nr 1204 †

Adlad 1690-02-06, introd. 1693. Utdöd 1693-11-13.


1At (L). 2 Kammarkollegii registratur 1714 (OA.).

  • Jonas Wallerstedt, adlad Wallerhielm, född 1641-03-25 Storgården, varest fadern var rusthållare. Mönsterskrivare vid Östgöta kavalleriregemente 1657. Avsked 1661. Hovmästare hos översten Tomas von der Noth 1661–16641. Ryttare vid livgardet till häst 1665 och bevistade Bremens belägring. Avdankad1 1668-12-11. Arklimästare vid amiralitetet 1672-02-17. Konstapel därst. s. å. 24/12. Underlöjtnant 1675-05-22. Överlöjtnant 1676-11-21. Kapten 1679. Amiralitetskapten i Karlskrona 1686. Adlad 1690-02-06 (introd. 1693 under nr 1204). Död 1693-11-13 i nämnda stad utan söner och slöt således själv på svärdssidan sin adl. ätt samt begraven i Ljungby kyrka Kalmar län, där hans vapen före branden fanns. 'Han fick 1680 inseende över drottning Hedvig Eleonoras livjakter.’ Gift 1671 (lyst s. å. 26/12 i Jakobs kyrka ) i Stockholm med Brita Norman, död 1714 i Ljungby socken och begraven trefaldighetssöndagen.2

Barn:

  • Ebba Elisabet, död ogift 1706 och begraven s. å. 25/9 i Ljungby socken.
  • Anna Christina, döpt 1678-11-05 i Stockholm, död före modern.2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: