:

Von Wingarten nr 474

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Wingarten nr 474
Vapensköld för adliga ätten von Wingarten nr 474

Adliga ätten von Wingarten nr 474 †

Adlad 1649-11-22, introd. 1650. Utdöd i Sverige.

Jakob Weingarten, adlad von Wingarten: bördig från Livland. Hade "i en rund tid tappert, väl och troligen" tjänat sig upp till regementskvartermästare vid hov- och livregementet, då han adlades 1649-11-22 (introd. 1650 under nr 455, vilket sedan ändrades till 474). Om han var gift och hade barn, är icke känt, varför ätten för längesedan ansetts vara utgången.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: